Představujeme vám Školinku NONA Lety

Foto: archiv NONA

LETY – Děti říkají: V Noně jsme jako doma! Školinka Nona je dětská skupina, která sídlí v malebném zrekonstruovaném statku na letovské návsi. A letos slaví krásných deset let! Mají zde dvě třídy: Kočičky a Pejsky. Každá „pojme“ maximálně 12 dětí, proto je možný individuální přístup ke každému z nich.

Kromě každodenních činností, jako je cvičení či komunitní kruh, zde vedou děti ke vzdělávacím aktivitám a k sebeobsluze.  Pravidelně s nimi vyrážejí cvičit do místní sokolovny či na lesní výpravy do přírody – co nejvíce času tráví za každého počasí venku. Od jara do pozdního podzimu využívají vlastní zahradu, která je vzdálená asi pět minut chůzí od statku. Během léta tam tráví i celé dny – k radosti všech malých svěřenců. „Děti se snažíme vést také k pozitivnímu vztahu ke kultuře – pravidelně nás navštěvuje dětské divadlo a chodíme do knihovny. Jezdíme i na celodenní výlety a připravujeme zahradní slavnosti pro rodiče, kdy děti vystupují s krátkým představením,“ doplňují spoluzakladatelky Nony Michaela Kotěrová a Karolína Benešová.

A jak vypadá běžný den? Děti, které přijdou poprvé, si pomalu zvykají na nové prostředí a dochází na kratší dobu. Vše záleží na individuální domluvě rodičů a učitelek. Když jsou děti dostatečně adaptované, zahajují běžnou docházku. Domů chodí buď po obědě ve 13 hodin, nebo zůstávají celý den a rodiče si je vyzvedávají mezi 15. a 17. hodinou.

Ráno se děvčata a chlapci scházejí od 7. 30 do 8.45. „V ranním kruhu zpíváme, cvičíme dětskou jógu a povídáme si. Pak jdeme na svačinku a po ní děláme aktivity, které  jsou spojeny s aktuálním tématem Školinky – malujeme, pečeme, tvoříme z různých materiálů, zpíváme a hrajeme na Orffovy hudební nástroje, tancujeme, hrajeme divadlo, procvičujeme grafomotoriku a tak dále. Každý den jdeme na vycházku nebo se děti na zahradě zdokonalují v pohybu a dovednostech formou různých her a aktivit. Při ,lesních výpravách‘ vyrážíme s batůžky už před svačinou, kterou si bereme do přírody, a trávíme s dětmi celé dopoledne venku,“ popisují zakladatelky Školinky.

Všichni se vrací zpět na oběd, který dováží Třebaňská kuchyně. Děti se mohou stravovat i podle vlastního režimu v případě zdravotních obtíží či diet. Poté odpočívají na lehátkách u čtené pohádky. Vstávají po 14. hodině a už se těší na připravenou svačinu. Odpoledne si hrají ve svých třídách nebo se přesunou na zahradu, kde si je vyzvedávají rodiče. A pokud vám běží hlavou oslava kulatých narozenin, označte si v kalendáři 19. květen: Nona zve s doprovodem všechny děti, které je navštěvovaly, na Zahradní slavnost.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Dny otevřených dveří 6. 4. 17.00–18.30.
  • Zápis probíhá celoročně. Na prvním místě jsou děti, které do Nony již chodí a chtějí zůstat, pak nováčci dle data podání přihlášky.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Dvě třídy – Kočičky a Pejsci od 3 do 6 let. V každé třídě je maximálně 12 dětí a 2 pečující osoby.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Zahradní slavnosti pro rodiče, přespávání v Noně, účast na letovských slavnostech

DOPRAVA

  • Objekt se nachází v samém centru obce Lety. Autem – parkování před objektem. Hromadnou dopravou – autobusem na zastávku OC Lety.

PROVOZNÍ DOBA

  • 7.30–17.00
  • Letní provoz je zajištěn nejen pro děti ze Školinky Nona, ale i pro ty, které do ní v průběhu školního nechodí. Tematicky zaměřené týdenní příměstské pobyty, červenec – srpen pro děti od 2 do 6 let. 

ŠKOLNÉ

  • 1900–5800 Kč, záleží na věku dítěte a počtu dní docházky. Přesný ceník je na webu.