Představujeme vám Mateřskou školu OTTOMÁNEK

Foto: archiv

ČERNOŠICE – Školka, kde to žije! Svobodně a láskyplně. Spoustu pohybových a kreativních aktivit i vlastní bazén najdete v Mateřské škole Ottománek. Funguje už 15 let v rodinném domě v Černošicích s jasnou vizí: otevřené vztahy mezi dětmi, rodiči i školkou. A hlavně láska.

V jedné smíšené třídě se potkávají děti od tří do šesti let. Dopoledne s nimi pracují dvě paní učitelky, ve dnech s plaváním tři. Dvakrát v týdnu sem dochází rodilý mluvčí, který děti hravou formou seznamuje s angličtinou. Součástí týmu je i paní kuchařka, která navíc pomáhá při různých aktivitách.

Děti se vzdělávají podle programu Cesta za poznáním. Ať dělají cokoliv, základem všeho je trpělivost a pozitivní přístup. „Některé děti se poprvé dostávají za hranice vlastní rodiny, a často neví, jak se k ostatním chovat. Potřebují dobré vzory a vlídné vedení. Dospělé vedu tak, aby všechny vnímali hlavně srdcem,“ říká ředitelka Vladimíra Ottomanská, která s manželem Michalem školku založila. Mimo jiné bývalí učitelé tělocviku a rodiče tří dnes už dospělých dětí začali pořádat také plavecké a další kroužky. V roce 2015 založili Středisko volného času, které nyní nabízí keramiku, tanečky, jógu, cvičení pro rodiče s dětmi a pro dospělé lekce jógy. Organizují i víkendové akce, příměstské a pobytové tábory.

Rodiče se do aktivit zapojují i ve školce – třeba při společném vaření, pečení, tvoření nebo na besídkách. Zajímavostí je celoroční program, který se ladí vždy na konci srpna. Mezi nejúspěšnější témata patří Rok stromů, Svět objevů a vynálezů a Tajemství starých hradů. Své nápady zde posílají dále a přeměňují v knížky v nakladatelství Portál: Rok stromů, Když se řekne rozcvička, Jógové pohádky, Svět objevů a vynálezů a zbrusu nová publikace pro malé i velké čtenáře Co napoví stromoví.

Z pravidelných činností si děti oblíbily angličtinu, lekce plavání a jednou za měsíc práci s keramikou. Předškoláci mají navíc speciálně sestavený pracovní sešit. „Trénují grafomotoriku, zrakové i sluchové vnímání, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, paměť či pozornost. Zkrátka vše, co potřebují pro bezproblémový přechod do školy. Zpětná vazba od učitelek ze základní školy byla vždy jen pozitivní,“ hodnotí Vladimíra Ottomanská.

Vedení školky má radost, že v ní pracují lidé, které práce s dětmi baví a naplňuje. A děti školku považují za bezpečné místo. Vědí, že se s jakýmkoliv problémem mohou obrátit na dospělého. A kromě prvních kamarádství a lásek se naučí různým dovednostem a zažijí spoustu legrace.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Den otevřených dveří je 10. 5. Součástí je i zápis. Rodiče mohou do školy přijít na celé dopoledne. Možná je také individuální prohlídka. Případná volná místa jsou na webu školky.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Jedna smíšená třída s maximální kapacitou 25 dětí a 2–3 pedagogy

VÝUKA JAZYKŮ

  • Angličtina s rodilým mluvčím 2x týdně hodina a půl

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

  • Ano, školka přijímá a jsou vítány.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Při Ottománku funguje Středisko volného času, které nabízí nejrůznější kroužky, organizuje víkendové akce, příměstské a pobytové tábory i webináře a semináře pro pedagogy.

DOPRAVA

  • Žst. Černošice (4 min.)

PROVOZNÍ DOBA

  • 7.00–17.00

ŠKOLNÉ

  • 9900 Kč/měsíc, celodenní péče