Představujeme vám Mateřskou Montessori školku Zvoneček

Foto: archiv školy

KARLÍK – Dvojjazyčná školka v klidném prostředí karlického lesa. V poslední době stále oblíbenější metodu Montessori nabízí také školka Zvoneček, ve které se děti přirozeně učí anglicky a svět poznávají mimo jiné v každodenním kontaktu s přírodou.

První dny v mateřince mohou být zátěžovým testem pro děti i rodiče. Ve Zvonečku se jim snaží pomoci. „Umožňujeme přítomnost rodičů v prvních dnech po nástupu do školky, prodlužujeme délku pobytu postupně, využíváme adaptační plán, kde je stanovena organizace docházky,“ vysvětlují zakladatelé školky Lucie a Tomáš Zudovi. Děti si zvykají na kolektiv a nový denní režim pozvolna. Rodiče se o dění ve škole dozvídají z pravidelných měsíčních zpráviček, které jsou obohaceny o fotodokumentaci. Dvakrát ročně dostávají souhrnnou zprávu o vývoji dítěte. Své vztahy s dětmi prohlubují i v rámci mimoškolních aktivit, mezi které patří společné tvoření (pečení, kreslení, modelování, grilování aj.) nebo zážitkové programy. 

Školka pořádá celodenní vzdělávací výlety nebo besedy. Děti tak například navštívily farmu, svíčkárnu, klub přírodovědců, starý mlýn, hasičský i policejní sbor. Besedovaly se včelařem, vyzkoušely si jízdu na koních nebo hrály divadlo a mnohé další.

Chlapci a děvčata se od útlého věku pohybují ve dvojjazyčném prostředí. Ve třídách jsou vždy dva až tři průvodci, z toho ve starší třídě jeden rodilý mluvčí. K prohloubení angličtiny školka zajišťuje dvakrát týdně výukový program Helen Doron, který je určen všem dětem. U předškoláků věnuje zvláštní pozornost i v další přípravě. „Využíváme metody kritického myšlení, Feuersteinovo instrumentální obohacování a podporujeme jejich grafomotorický vývoj,“ doplňují Zudovi. Pokud je třeba, školka spolupracuje i se speciálním pedagogem, psychologem nebo klinickým logopedem.

Do Zvonečku může nastoupit i dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jehož zařazení do kolektivu se posuzuje jednotlivě spolu s rodiči a speciální pedagogickou poradnou. Školka pro ně vytváří individuální vzdělávací plán. Ve třídě bývá maximálně jedno dítě se SVP, aby se mu průvodci věnovali dostatečně a zároveň udrželi kvalitu výuky pro ostatní. Všechny děti se rozvíjejí v oblasti praktického života, ve smyslové výchově, v jazyce, matematice a v kosmické výchově, která obsahuje základy zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, umění a hudby. „Vytváříme hřejivé a láskyplné prostředí, které příznivě podporuje přirozený rozvoj dětí. Doufám, že naše školka napomůže dětem porozumět svému životu, svým potřebám a učinit vlastní svět barevným,“ vystihuje vizi Zvonečku Lucie Zuda.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Dny otevřených dveří 31. 3. a 2. 6. od 9.00 do 11.00.
  • Osobní náhled je možný po předchozí domluvě v jakýkoliv jiný den. Zápis 8. – 12. 5. V případě volné kapacity se děti zapisují i v průběhu roku.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Mladší třída pro děti 2,5–4 roky, max. 13 dětí denně. Starší třída pro děti 4–6 let, max. 18 dětí denně.
  • V každé třídě 2–3 průvodci.

VÝUKA JAZYKŮ

  • Angličtina pro starší děti s rodilým mluvčím, výukový program Helen Doron

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

  • Speciální program

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Workshopy a výlety pro celé rodiny

DOPRAVA 

  • Autobus 415 z/do Černošic a Dobřichovic

PROVOZNÍ DOBA 

  • 8.00–16.00 výuka, 16.00–17.00 kroužky a odpolední zájmové aktivit

ŠKOLNÉ

  • 5750–10350 Kč/měsíc podle zvoleného programu