Zamrzlé vodní plochy nejsou bezpečné

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Odborníci varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy, ať jde o jezera, rybníky nebo třeba Berounku. Pravidla pražské městské policie vám mohou zachránit život.

Kontrolou tloušťky ledu se v metropoli zabývají strážníci poříčního útvaru městské policie. Přesto, že jim tuto činnost žádná legislativa neukládá, každoročně sledují vybrané vodní plochy – například Hostivařskou přehradu, retenční nádrž Nové Butovice, rybník Džbán a Lahovičky, Libocký rybník – a v případě nutnosti upozorňují na hrozící nebezpečí.

  • Rozhodně se nedoporučuje volný pohyb po ledu o tloušťce menší než 16 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!
  • Jestliže potřebujeme přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti – možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.
  • Po ledové ploše se nepohybujeme ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu a k jeho náhlému prasknutí.
  • Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 metrů a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.
  • Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše využíváme pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
  • Doporučují se osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech – tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí pro případ potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.
  • Při chůzi či jízdě po zamrzlé vodní hladině je dobré mít s sebou pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).
  • Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv. funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) – při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.
  • Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS (Integrovaný Záchranný Systém) linky 112 (jednotní evropské číslo tísňového volání) nebo 150 (hasičský záchranný sbor) a 155 (zdravotnická záchranná služba). K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost, velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.
  • Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu zdravotnické záchranné služby (155). Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort.

(red)