Pohroma s autobusy se odkládá o půl roku

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVedení středočeského kraje posunulo výpověď všem autobusovým dopravcům.

Krajský úřad prodloužil výpovědní lhůtu všem dopravcům, kteří pro něj zajišťují autobusovou dopravu, a to z června 2012 do prosince. Všem firmám kraj vypověděl smlouvy v květnu s úmyslem vyhlásit na dopravce nové výběrové řízení.

Kraj si ale neohlídal povinnou roční lhůtu, po kterou musí oznámení o záměru vyhlásit výběrové řízení viset na vývěsce EU. Teprve poté je možné výběrové řízení vyhlásit. V mezidobí by se tak celá autobusová doprava zhroutila.

Ani příští prosinec nemusí být konečný – pokud se budou neúspěšní dopravci odvolávat, nemusí se stihnout ani tento termín.

Kraj chce novým výběrovým řízením ušetřit. Způsob, jakým chce znovu rozdat karty, ale kritizují nejen samotní autobusoví dopravci, ale například i hlavní město Praha, které se na financování některých autobusových linek podílí.

(jm)