Podnikatelé, obce i neziskovky: žádejte o dotaci

DOLNÍ POBEROUNÍ – Do konce července je možné požádat o finanční dotaci na podporu zemědělských i nezemědělských činností, cestovního ruchu, kulturních památek a knihoven.

Veřejně prospěšná společnost MAS Karlštejnsko, z.ú. vypsala 1. 7. 2021 Výzvu č. 4 k podání žádostí o dotaci z Integrovaného nástroje (IN) CLLD, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014–2020 „Via Carolina“, Program rozvoje venkova.

Dotace je konkrétně zaměřená na: podporu zemědělců, podnikání v nezemědělských činností a cestovního ruchu, obnovu vybraných kulturních památek i kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.

Pole žadatelů je také velmi široké. Může jít o obec nebo město, podnikatele i nepodnikatele, příspěvkové organizace zřízené obcí, nestátní neziskové organizace a registrované církve.

Pokud byste potřebovali poradit, volejte autorovi výzva na tel. 226 207 070, nebo napište na e-mail jan.stihel@karlstejnskomas.cz.