Plzeňská v Berouně se otevře později

Ilustrační foto: archiv

Minimálně týden zpoždění bude mít znovuotevření berounské ulice Plzeňská. Po rozsáhlé rekonstrukci měla být opět průjezdná v obou směrech od poloviny listopadu.
V průběhu kontrolní prohlídky, která proběhla 14. listopadu, ale odborníci zjistili závažné nedostatky v instalaci vodorovného a svislého dopravního značení. Nedokončily se ani další potřebné práce nezbytné k zajištění bezpečné dopravy.

Realizační firma slíbila odstranění závad do dalšího kontrolního dne, který je naplánován na 22. listopadu.

„Pokud budou zjištěné závady do této doby odstraněny a zajištěna bezpečnost silničního provozu, mohla by být následně vydána souhlasná stanoviska Policie ČR a našeho speciálního stavebního úřadu. V tomto případě by pak mohl být obousměrný provoz spuštěn od pondělí 26. listopadu,“ uvedl  na webu města vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling.

(pan)