Odpadová analýza ukázala, že Černošičtí mají rezervy ve třídění

Ilustrační foto: ICP

ČERNOŠICE – Černošická radnice zveřejnila výsledky odpadové analýzy, kterou v září ve městě prováděla nevládní, nezisková organizace Institut Cirkulární Ekonomiky. Z výsledků vyplývá, že obyvatelé Černošic mají ve třídění velké rezervy.

Zkoumaný vzorek směsného odpadu z popelnic a kontejnerů na směsný odpad obsahoval více než polovinu hmotnosti tříditelných, recyklovatelných odpadů.

V závěrečné zprávě se píše, že celkem bylo přebráno 352,8 kg odpadu. Téměř 55 procent hmotnosti tohoto odpadu bylo v době proběhnutí analýzy možné vytřídit. Nejvíce zastoupeným druhem jak v jednotlivých vzorcích, tak v celku, byl jasně biologicky rozložitelný odpad, který představoval 47 procent hmotnosti vzorku. Další využitelné složky odpadu byly plast (téměř 10 %), papír (4,5 %), sklo (4,8 %), kov (3 %), elektroodpad (3 %), textil (1,2 %) a nápojový karton (0,7 %).

Analýza se uskutečnila ke konci září v blízkosti Základní školy Černošice na prostranství před sportovní halou Věry Čáslavské. Na místo byl svezen směsný komunální odpad v pytlích z vybraných lokalit obce. K analýze byly připraveny tři vzorky, a to ze zástavby rodinných domů, od bytových domů a z chatové oblasti.