Obce pořádají zájezdy pro své seniory

Ilustrační foto: ICP

KARLŠTEJN, ŘEVNICE – Poznávací zájezd pro seniory do Památníku Jana Žižky z Trocnova pořádá 30. května městys Karlštejn. Odjezd je v 8.30 hodin z parkoviště v Karlštejně. Zájezd chystají i v Řevnicích.

Památníkem v Trocnově bude provázet host zájezdu, historik a spisovatel pan Otmar Dvořák, v Archeoskanzenu v Trocnově Lukáš Faktor. Součástí výletu bude oběd v Borovanském Mlýně. Zájemci o tento výlet se mohou hlásit na sekretariátu obce paní Janě Brandejsové na tel. číslech 311 681 213 nebo 724 211 074, případně na e-mail info@obeckarlstejn.cz.

Řevnický Senior klub pořádá zájezd v sobotu 20. května, a to do skanzenu v Kouřimi a na zámek Radim. Odjezd je v 9 hodin od řevnického nádraží.