Obce organizují sběry nebezpečného odpadu i další

Ilustrační foto: archiv

Svoz nebezpečného odpadu se v Řevnicích uskuteční v sobotu 20. října. Proběhne od 9 do 11 hodin. Lidé mohou odpad odevzdávat u sběrného místa za obchodním domem COOP u pošty.

Starý eternit je možné odevzdávat pouze uzavřený v igelitovém pytli. Pokud budou mít občané zájem o odložení většího množství nebezpečného odpadu, je třeba kontaktovat vedoucího služeb na telefonu 702 041 425.

O víkendu 20. a 21. října proběhne pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a mobilní sběr nebezpečného odpadu také v Berouně. Seznam lokalit a časový rozpis rozmístění velkoobjemových kontejnerů najdou zájemci na webových stránkách města.

V Zadní Třebani se až do 19. října koná sbírku použitého ošacení, kterou pořádá OÚ Zadní Třebaň společně s Diakonií Broumov. Zabalené věci lze odevzdávat na úřadě.

(pan)