Obce mohou žádat dotace z Kraje na výsadbu stromů

Ilustrační foto: Petra Stehlíková

DOLNÍ BEROUNKA – Až do poloviny prosince mohou obce žádat Středočeský kraj o dotace na výsadbu stromů. Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelstvu za tímto účelem uvolnit více než 500 tisíc korun z Fondu na podporu výsadby stromů. Tyto peníze by měly nyní putovat do tří středočeských obcí.

Výše poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částkou 1 500 Kč na jeden vysazený strom. Obce mohou žádosti o dotace zasílat do 16. prosince tohoto roku. Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů jsou k dispozici na krajském webu v záložce Odbor řízení dotačních projektů.