Obce budou žádat dotace na infrastrukturu

Ilustrační foto: ICP

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Radní Středočeského kraje projednali Program pro poskytování dotací na rozvoj obcí do dvou tisíc obyvatel prostřednictvím Fondu obnovy venkova, který patří k nejžádanějším ze strany starostů a starostek. 

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na celé čtyřleté období od roku 2021 do roku 2024 bude podle doporučení vedení kraje činit 578 milionů korun. Již v letošním roce by tak mohli žadatelé čerpat prvních 50 milionů korun. Zastupitelé o tomto návrhu rady rozhodnou na zasedání 25. ledna.

Pokud jej schválí, budou na webu zveřejněny od 15. února všechny podrobnosti způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Lhůta pro podávání žádostí je podle programu stanovena od 1. dubna 2021. Spoluúčast žadatelů byla snížena z 20 na 15 procent. Žadatelé budou moci podat v rámci platnosti Programu maximálně tři žádosti. Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání, kterým je veřejná infrastruktura. Konkrétně jde o oblasti dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejného prostranství.

(pan)