Oba městyse mají po volbách nové starosty

Foto: Vladimír Kačer

KARLŠTEJN, LITEŇ – Oba městyse v dolním Poberouní – Karlštejn i Liteň – mají nové vedení. Největší změny na radnici zažívá Liteň, o něco menší Karlštejn.

Novým starostou v Litni se stal Peter Kapusta z uskupení STAN PRO LITEŇ. Ze stejného uskupení jsou i oba zvolení místostarostové Jaroslav Merta a Tomáš Jurajda. Místostarosta Jurajda byl již členem minulého zastupitelstva městyse. Nezávislí Liteň bývalého starosty Filipa Kaštánka skončili v opozici.

V Karlštejně nově zvolili starostou Josefa Čvančaru z uskupení SNK Poučník, Budňany. To bude mít i Petra Pekárka v pozici prvního místostarosty, dalším místostarostou byl zvolen Petr Weber z ODS.