Novou přírodní památkou se stane Stroupínský potok

Foto: KÚSK

Středočeští radní vyhlásí dvě zvláště chráněná uzemí. Blízko našemu regionu se jím stane Stroupínský potok mezi obcemi Hředle a Zdice v okrese Beroun. Druhou oblastí je okolí obce Řísnice na Benešovsku.

„Naši přírodu musíme chránit, protože podobných míst celosvětově ubývá. A právě jejich ochrana by měla patřit mezi významné úkoly krajů, měst a obcí,“ vysvětlil smysl opatření radní pro oblast životního prostředí Ivo Šanc.

Přírodní památku Stroupínský potok tvoří říční koryto v délce 2,9 kilometrů mezi obcemi Hředle a Zdice. Předmětem ochrany jsou tři druhy živočichů: rak kamenáč, rak říční a střevle potoční, včetně jejich biotopů. Celková rozloha přírodní památky činí 1,16 hektarů. Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 hektarů pak zasahuje do katastrálních území obcí Zdice, Hředle a Bavoryně.

Přírodní památka Řísnice se nachází v katastrálním území obce Řísnice v okrese Benešov. Její celková výměra bez ochranného pásma je 4,245 hektarů. Ochranné pásmo je stanoveno ve vzdálenosti 50 metrů od zvláště chráněného území. „Předmětem ochrany budou hlavně rašeliniště, třasoviště a nevápnitá mechová slatiniště. Chránit chceme ale také několik druhů rostlin, které jsou specifické pro podobná místa,“ dodal radní Šanc.  V okolí Řísnice například roste bezkolenec modrý, čertkus lesní, violka bahenní, vítod obecný nebo třeslice prostřední.

Ve Středočeském kraji je zhruba 270 maloplošných zvláště chráněných území, 19 rozsáhlých přírodních parků a šest chráněných krajinných oblastí.

(red)