Nohu z plynu, začne oprava dálnice směrem na Příbram

Ilustrační foto: ICP

V pondělí 17. května zpomalte při jízdě po dálnici D4 cestou do Příbrami. Rekonstruovat se bude 5,5 kilometru dlouhý úsek mezi sjezdy Kytín a Dobříš-sever.

Nutnost opravy potvrdila diagnostika vozovky, která ukázala trhliny, výtluky a olamování okrajů vozovky. Mimo to pracovníci budou prodlužovat odbočovací a připojovací pruh tak, aby odpovídaly platným normám. Spolu s nutnou rekonstrukcí se například také vyčistí žlaby kolem silnice, příkopy, opraví se svodidla a směrové sloupy.

Do konce května stavební firma opraví přejezd dělícího pásu. Provoz povede dvěma provizorními pruhy staženými ke krajnici.

V následujících dnech do 20. června budou práce probíhat v levé částí pravého jízdního pruhu. Ve směru na Prahu řidiči pojedou ve dvou zúžených pruzích při vnějších okraji vozovky v úseku mezi 28. – 19. kilometrem. Ve směru na Strakonice se pojede také ve dvou pruzích. Pravý povede při pravém okraji a levý (rychlý) bude kolem 20. km stažený do protisměru a na 27,5 km opět stažený zpět. V další etapě, která se plánuje na 21. června, se práce přesouvá na pravou část pravého jízdního pruhu.

(red)