Noc kostelů také letos otevře brány svatostánků

Foto: archiv

Výjimečně a zdarma se v pátek 9. června otevřou brány zhruba jednoho a půl tisíce chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Stane se tak i v našem regionu.

Během Noci kostelů mají všichni možnost prohlédnout si mnohdy nepřístupné architektonické skvosty a také zažít výjimečné kulturní zážitky.

Do Noci kostelů se v našem okolí zapojují Černošice (kostel Nanebevzetí Panny Marie a modlitebna Církve bratrské), Všenory (kostel sv. Václava), Řevnice (kostel sv. Mořice) a Dobřichovice (kaple sv. Judy Tadeáše) a Osov (kostel Narození sv. Jana Křtitele).

Dobřichovice, 18 – 22 hodin

 • 18.00 – 18.05 Slavnostní vyzvánění zvonů a zvonečků
 • 18.30 – 19.30 Vystoupení dětí ZUŠ
 • 19.30 – 20.00 Modlitba a prohlídka kaple s výkladem
 • 20.00 – 20.20 Cabinet – dámská vokální skupina z Dobřichovic
 • 20.30 – 20.50 Módní přehlídka
 • 21.00 – 21.30 Písničkář Jaroslav Hutka
 • 21.30 – 21.50 Varhanní hudba – Pavol Pekný
 • 21.50 – 22.00 Závěrečná modlitba s kytarou

Řevnice, 16.30 – 23 hodin

 • 16.30. – 18.00 Nechte malé přicházet (program pro děti)
 • 18.00 – 18.05 Slavnostní vyzvánění zvonů
 • 18.05 – 18.50 Přednáška PhDr. Pavla Beneše
 • 18.50 – 19.20 Petr Lutka – písničky
 • 19.40 – 20.00 Modlitba a prohlídka kostela
 • 20.00 – 21.00 Biblické písně A. Dvořáka
 • 21.00 – 21.55 Pražské hornové kvarteto
 • 21.50 – 22.00 Závěrečná modlitba

Černošice, 18 – 23 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • 18.00 – 18.05 Vyzvánění zvonů
 • 18.30 – 19.30 Canzonetta á 5
 • 20.00 – 21. 00 Prohlídka kostela
 • 20.30 – 21.30 Móda v kostelech – o liturgických oděvech
 • 22.30 – 23.05 Modlitba za Černošice a zakončení

Otevřena bude i modlitebna Církve bratrské.

 

Všenory, 17 – 22.30 hodin

 • 17.00 – 18.00 Modlitba, ukázka liturgických předmětů
 • 18.00 – 18.05 Slavnostní vyzvánění zvonů
 • 18.05 – 19.30 Prohlídka věže, varhan, kostela, představení charity
 • 19.30 – 20.30 Sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou
 • 20.35 – 20.55 Ochutnávka mešních vín
 • 21.00 – 22.30 Kdo chce být milován, film

Osov, 18 – 22 hodin

 • Hudební část
 • Úvaha o obsahu oltářního obrazu – Ježíšův křest
 • Svatý František z Assisi a jeho následovníci
 • Úvaha na téma středověk a dneše.
 • Informace o opravě kostela, života místní komunity, restaurování předmětů a zařízení kostela atd.

Všechny kostely a jejich program najdete na webu Nockostelu.cz.

(lh)