Nejen Za koníčky do „mikroregionu“ Český kras – Pláně

Nejen Za koníčky do „mikroregionu“ Český kras – PláněTušili jste, že některé naše okolní vsi uzavřely dobrovolný svazek?

Jak se dočteme na jejich stránkách, „cílem a předmětem činnosti je všeobecná ochrana životního prostředí, krajiny a společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území“. Uvidíme, zda je to jen nová formalita, nebo to opravdu bude našemu okolí k dobru.

Nejen Za koníčky do „mikroregionu“ Český kras – Pláně 2Kosoř a její nečekané přírodní zajímavosti
Každá z členských obcí je zasazena do krásné krajiny a stojí za to si tam udělat výlet. Dnes zamíříme do Kosoře.

Obec Kosoř se rozkládá na jihozápadním okraji hlavního města Prahy, s nímž přímo sousedí. Je součástí chráněné krajinné oblasti Český kras, která je velmi cenným územím s výskytem vzácných druhů rostlin, živočichů a významných geologických útvarů a také turisticky vděčným cílem jednodenních výletů.

Přestože jsem Kosoř již několikrát navštívila, až na obecních webových stránkách jsem se dozvěděla, že se v okolí nachází národní přírodní památka Černá rokle, která má mimořádný význam pro paleontologii 
a geologii období starších prvohor. V období třetihor protékala územím Kosoře mohutná řeka, jež v Českém krasu zanechala písčité a štěrkovité náplavy.

Na tomto území bylo také objeveno mnoho druhů zkamenělin, např. trilobitů. Dnes se najdou  již jen ojediněle.

Nedaleko leží také přírodní rezervace Klapice, v níž se vyskytuje zachovalý porost šípákové doubravy s přirozeným bylinným patrem. Dále je zde přírodní rezervace Radotínské údolí s cenným vegetačním krytem lesního společenstva doubravových hájů, suťových lesů a šípákových doubrav.

Najdete tu malé enklávy skalních stepí, kde žije význačná entomofauna, a několik drobných krasových útvarů. Zajímavá je i přírodní rezervace Staňkovka  a její přirozená doubrava s bohatým bylinným patrem.

Historie
První zmínka o obci pochází z roku 1310, dle některých pramenů se před tímto datem jmenovala Kosova Hora. Roku 1310 se objevuje jméno rytíře Valtra řečeného z Kosoře, pána na místní tvrzi.
V roce 1310 patří část vsi vyšehradské kapitule a část vsi kolem roku 1349 Zbraslavskému klášteru. Roku 1620 koupil Matyáš z Kosoře, zvaný též Matěj Zeman z Kosoře, od povstalých českých stavů majetek zabavený pražským kostelům a klášterům.

Po bitvě na Bílé hoře vrátil statek s pozemky a usedlostmi v obci Kosoř bez náhrady zpět vyšehradské kapitule.

Roku 1840 měla Kosoř dva dvory, pivovar, židovnu a tři mlýny. Kaple svaté Anny v Kosoři, která je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek, byla přistavena roku 1722 ke zmodernizovanému zámečku.

V malé věžičce kaple svaté Anny byly umístěny dva zvony – jeden větší a jeden menší. V roce 2006 kapli neoficiálně navštívil kardinál Vlk!

V obci najdete i sochu svatého Jana Nepomuckého, která zde stojí od října 1895 a je evidována jako národní kulturní památka.

Současnost
V bezprostřední blízkosti kaple sv. Anny jsou na místním statku ustájeni koně. Tady se vám nabízí několik možností vyžití. Jste-li pouze na výletě, můžete, po předběžné telefonické domluvě, nechat své děti povozit na poníkovi. Pokud jste pokročilí jezdci, domluvte si vyjížďku. A jestli jste dokonce majiteli koně či koní, můžete zde svoje miláčky ustájit a chodit za nimi pravidelně.

Všechny jmenované činnosti je třeba předem telefonicky vyjednat s paní Natálií Markovou na čísle 603 186 322. Foto a informace najdete na Facebooku, když si zadáte stáj Kosoř.    (lk)

Členské obce svazku
– Bubovice
– Choteč
– Chýnice
– Kosoř
– Mezouň
– Mořina
– Mořinka
– Roblín
– Třebotov
– Vonoklasy
– Vysoký Újezd