Na prevenci kriminality jde dotace přes půl milionu

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Středočeští radní přijali dotaci 586 tisíc korun, kterým podpoří tři projekty prevence kriminality. Největší částka půjde na akce s názvem „Šance začít znovu“, které se zaměří hlavně na Prahu – východ a Prahu – západ.

Dotaci schválilo ministerstvo vnitra. „Částka 586 tisíc korun podpoří tři projekty prevence kriminality, které jsou součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2015. Tuto problematiku nebereme na lehkou váhu, i proto jsme za státní dotaci rádi,“ upřesnil středočeský hejtman Miloš Petera.

Na projekt „Šance začít znovu“ obdržel kraj dotaci 350 tisíc korun. Akce nabízí ucelený komplex práce s osobami s trestní minulostí. Poskytované služby jsou zaměřeny na přípravu trestaných lidí ke vstupu na trh práce, aby získali potřebné kompetence a dovednosti, a tím u nich došlo ke snížení rizika recidivy a výskytu protiprávní činnosti. Zároveň projekt zahrnuje aktivity směřující k řešení zadluženosti. Akce projde především regiony Praha-východ a Praha-západ a kontaktními místy v Kutné Hoře, Kolíně a na Kladně.

Projekt zaměřený na odborné profesní vzdělávání strážníků obecních policií působících ve Středočeském kraji byl finančně podpořen částkou 65 tisíc korun. Pět dvoudenních interaktivních kurzů pro zhruba dvacet osob chce strážníky naučit komunikační techniky zvládání osob ohrožených sociálním vyloučením a osob závislých.

V rámci akce „Kraje pro bezpečný internet“, na který kraj získal dotaci 171 tisíc korun, bude od 1. září 2015 zpřístupněno sedmnáct krátkých e-learningových lekcí v rámci kurzu zaměřeného na vzdělávání rodičů a široké veřejnost v oblasti rizik virtuální komunikace. „Je to příspěvek Středočeského kraje do společného projektu Asociace krajů ČR s názvem Kraje pro bezpečný internet, který již běží od roku 2014. Tehdy byly vzdělávací lekce se soutěží zaměřeny na žáky, nyní cílíme i na rodiče,“ doplnil radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek, jenž je gestorem projektu ve Středočeském kraji.

(red)