Na Pleši otevřeli ambulanci postcovidové péče

Foto: ICP

PŘÍBRAMSKO – Novou specializovanou ambulanci postcovidové péče pro pacienty, kteří prodělali covid-19, otevřela nemocnice Na Pleši v Nové Vsi pod Pleší.

Je určena pro ty, kdo se po onemocnění potýkají s různými obtížemi, jež se souhrnně označují jako post-COVID syndrom. Jde zejména o dušnost, kašel, únavu, kardiální obtíže. Zařízení disponuje přístrojovým vybavením, laboratorním zázemím i odborníky z oborů pneumologie, rehabilitace, interny a dalších. Lékaři tam  zhodnotí  průběh  nemoci,  aktuální  subjektivní  potíže,  zdravotní  stav  pacienta  a nastaví  další  léčbu.

Nemocnice Na Pleši je soukromé zdravotnické zařízení, které se nyní zaměřuje na dva stěžejní obory, kterými jsou onkologie a rehabilitace. Více informací najdete na webu naplesi.cz.

(pan)