Na jaře začne rekonstrukce Plzeňky

foto: Wikipedia.org
foto: Wikipedia.org

Zatímco o dotacích na Muzeum berounské keramiky a vybavení mateřinek již bylo rozhodnuto a Beroun chystá realizaci obou projektů, dotaci na rekonstrukci Společenského domu Plzeňka se Beroun teprve pokusí získat. Žádost o evropskou dotaci na projekt nazvaný Sejdeme se na Plzeňce musí město podat do 25. března.

„Je třeba si uvědomit, že je to téměř poslední výzva tohoto programového období, kde je možné získat evropské dotace. Zájem ale bude obrovský,“ říká berounská starostka Šárka Endrlová. Výzva je totiž určena nejen pro kulturní domy, kina a víceúčelové sály, ale také na veřejná sportoviště. Navíc takto zaměřená výzva nebyla již dva roky vypsána, a tak na ni mnohé úřady netrpělivě čekají.

„Přetlak žádostí bude ohromný. Přesto to musíme zkusit. Máme pro letošní rok naplánovanou nejnutnější rekonstrukci Plzeňky. Pokud bychom ale dotaci získali, bylo by možné udělat rekonstrukci kompletního objektu s minimálním zatížením městského rozpočtu,“ vysvětluje Šárka Endrlová s tím, že spoluúčast by byla pouhých 15 procent.

Město má proto připraveny dvě varianty. „V obou případech od dubna přechází správa Společenského domu Plzeňka pod Městské kulturní centrum Beroun a Plzeňka se uzavře pro nejnutnější opravy,“ popisuje Endrlová. Očekává, že během června by mělo být zřejmé, zda město s žádostí o evropské peníze uspělo či nikoliv.

„Pokud bychom uspěli, oželeli bychom jednu plesovou sezonu a Plzeňku komplexně zrekonstruovali a spolu s ní i přilehlé objekty. V opačném případě proběhnou jen nejnutnější opravy, a to je výstavba výtahu, rekonstrukce některých sociálních zařízení a pořízení sedacího nábytku a stolů,“ vyjmenovala Endrlová.

V tuto chvíli pracovníci odboru územního plánování a regionálního rozvoje připravují potřebné podklady. Součástí žádosti budou i výstupy z ankety, které se mohou občané zúčastnit na webu města. Zájem je zatím veliký. Denně dotazník vyplní na pět desítek lidí.

„Ankety jsme využili i v případě projektů Muzea berounské keramiky a školek. Je skvělé, že naši občané se stále více zapojují do dění ve městě. Jejich názory a příspěvky jsou pro nás nesmírně cenné,“ sdělila Endrlová. Výsledky ankety budou sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro zpracování projektové žádosti o dotaci z fondů EU a v případě poskytnutí dotace i pro samotný průběh projektu.

(pš)