MŠ Hlásek: Připravujeme děti na běžný život

Foto: ilustrační

MŠ Hlásek
Naše poslání: „Žijeme to, co učíme, učíme to, co žijeme.“
Naše vize: „Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.“

Cílem Hlásku je připravit děti na běžný život, ať už budou čímkoli, co si vyberou. Mateřská škola Hlásek v Hlásné Třebani funguje již 11 let. Školka je umístěna v krásné prvorepublikové vile s obrovskou zahradou, kde si každé dítě najde svůj koutek pro objevování světa. Jsme kousek od vlaku, 3 minuty krásnou procházkou přes most nad řekou Berounkou.

Nejsme školou, která je úzce zaměřena na jednu metodu, výuku a péči máme nastaveny tak, aby dětem dopřály různorodost a možnost již od malička zažít pestrost, vždy však s jasnou strukturou a důvodem proč. Děti potřebují rozmanité podněty, poznávat různá prostředí a v bezpečném prostředí hledat svoje „já“.

V Hlásku umíme pracovat s dětmi se speciálními potřebami a začlenit je do běžné výuky. O děti se starají kvalifikovaní asistenti pedagoga, individuálně speciální pedagog a psycholog. Od nového školního roku budeme mít svého logopeda, který s dětmi bude pracovat na denní bázi.

V Hlásku již od 3 let věku dítěte pracujeme s metodou profesora Hejného a podporujeme předmatematické dovednosti. Rozvíjíme a podporujeme kritické myšlení zájem o četbu, slovní zásobu a necháváme prostor fantazii. Děti se učí pracovat v týmu, dokončit úkol a umět se rozhodnout v duchu metody Začít spolu. Důležitou linkou vzděláváním v Hlásku je metoda FIO, díky které jsou především předškoláci velmi dobře připraveni na 1. třídu, učí se strategie učení, mají odvahu vyslovit svůj vlastní názor, umějí již ve školce diskutovat. Děti se společně učí respektu, pracovat s emocemi, říci si o pomoc, rozvíjet své silné stránky a nebát se odhalit a pracovat se svými slabými stránkami. I proto se snažíme plně zapojovat rodinu a sdílet s rodiči to, jak se jejich dítě vyvíjí.

Hledali jsme cesty, jak o dětech s rodiči mluvit, a jedním z efektivních způsobů je metoda Learning stories a portfolia dětí, kdy má rodič možnost nahlédnout do světa svých dětí díky příběhům, dopisům, výrobkům či fotkám a společně s dítětem sledovat důležité momenty, změny a pokroky.

V Hlásku pracují nejen nadšenci, kteří chtějí učit jinak, ale také kolegové, kteří na sobě pracují, mají potřebné pedagogické vzdělání a stále se kvalitně vzdělávají v moderních trendech a metodách. Naši učitelé jsou odborníci v daných oblastech a dbají na to, aby „ metoda“ nebyla jen „moderní a často marketingový tah“, ale aby byla užitečná, předávána dětem tak, jak má být, a především byla dětem prospěšná. Práce s dětmi je velmi křehká, je tedy nutné, aby s nimi pracovali lidé, kteří v sobě mají pokoru a k učení přistupují s respektem.

 

Co o Hlásku říkají pedagogové?
Proč v Hlásku pedagogové rádi pracují?

Klára „Vím, že se tady můžu dále rozvíjet, mám se od koho učit, kde se inspirovat. V Hlásku je profesionální tým, jako učitelka se můžu stále zlepšovat a mám příležitost se učit i od externistů, kteří jsou ‚kovaní‘ ve svém oboru.“

Mája „Ve školce pracuji již 5 let, je tady rodinná atmosféra a dobrý kolektiv. Mám možnost dalšího vzdělávání a mám velkou volnost v práci s dětmi.“

Míša „S Hláskem žiju dlouho, je to pro mě bezpečné prostředí. Mám kolem sebe bezvadné kolegyně, od kterých se můžu učit. Cením si přátelské atmosféry. Je tady prostor pro učení a pro chybování. Práce s chybou je osvobozující, člověk není stažený, že udělá nějaký průšvih, a cítí se svobodný.“

Stáňa „Učím v Hlásku 8 let. Kdybych nesouzněla s lidmi, nemohla bych tady být tak dlouho. Hlásek jde stále dopředu. Pořád je mi to tu blízké a sympatické. Nikdo mě nesvazuje. Můžu učit tak, jak je mi to přirozené a jak si myslím, že to dělám nejlépe. Domluvím se na všem, co potřebuji. Nestane se, že by něco nešlo vyřešit.“

Lenka „ Baví mě vyhledávat pro děti s hendikepem správnou cestu ke vzdělávání. Cestu, jak je v jejich dovednostech posouvat dál.  Vylepšovat jejich možnosti a schopnosti. Ukazovat jim, čeho mohou dosáhnout a kam se mohou posunout.“

Martina „Protože je tady super kolektiv. A je to můj splněný sen – práce s dětmi.“

Blanka „ V Hlásku mohu pracovat sama na sobě a podílím se na rozvoji dětí. Důležitá je individualita dětí a radost z hledání cesty pro ně, díky našemu týmu se nám to daří.  Vím, že všechny děti mají chuť se učit, já jim chci pomoci tu chuť neztratit.

 

O Hlásku je známo, že každý učitel se specializuje na určitou metodu. Co nám řekli učitelé? 

Klára „Věnuji se metodě Začít spolu. A hodnocení metodou Learning stories. Metoda Začít spolu je zaměřena na prožitkové učení. Snažíme se vytvářet dětem podnětné prostředí tak, aby se střídaly činnosti, prožitky, obměňujeme prostředí. Zapojujeme u dětí všechny smysly.

Mája „Věnuji se metodě Začít spolu a Learning stories. O Learning stories bych řekla, že je to metoda pozorování dětské hry. Všímá si silných stránek dětí, ty pak rozvíjíme a nastavujeme další aktivity, aby dítě zažívalo úspěch. Díky tomu se mohou učit i ostatní děti a rozvíjet se ve vlastních dovednostech.

Martina „Věnuji se s dětmi Čtení hrou. Děti se už od útlého věku učí porozumět textu. Sama mám knihy velmi ráda a tuto lásku chci předávat. Nejraději nechám děti, aby si knížku vybraly. Čteme každý den. Není to pouhé čtení. Zjišťujeme časovou posloupnost, využíváme loutky, obrázky, zvuky, písníčky a další. Povídáme si, jak asi příběh skončí, vymýšlíme jiné konce. Často čtení propojujeme s logopedií. Největší radost mám, když se děti ptají, kdy budeme zase číst, a nosí vlastní knížky.

Míša „Jsem logopedický asistent. Pomáhám dětem v rozvoji řeči, sluchového vnímání, slovní zásoby.

Terka „ Není to metoda, ale přístup. U nás chodí děti ze školky rovnou do vany. Dopřáváme jim pohyb, pobyt venku. Důležité vybavení je staré oblečení, holinky a pláštěnka. Chodíme ven za každého počasí, užíváme si přírody a společného objevování.

 

Proč je důležité, aby budoucí prvňáci chodili do předškolní třídy?

Paní učitelka Stáňa „U nás je taková tradice, že paní učitelka, která má děti v předškolní třídě, s nimi odchází i do první třídy. Z páté třídy pak přichází učitel do předškolní třídy. Můžeme si to dovolit vzhledem k potřebnému vzdělání našich učitelů a týmové práci všech kolegů. Tím, že tým MŠ na rok vždy posílí někdo ze školy, se nám daří neztratit kontakt mezi kolegy. Sdílíme tak to, jak nám výuka funguje, dobrou praxi a vzájemně se inspirujeme. Není výjimkou, že aktivity, které připraví MŠ, pak využijeme i v ZŠ a naopak.”

Na tomto systému je skvělé, že předškoláky učitel zná, což mu ušetří spoustu času v první třídě, může se tak soustředit na podporu sociálních dovedností a výuka jde jako po másle.

Jediný rozdíl pro naše budoucí školáky je ten, že půjdou v budově MŠ o patro výše a budou sedět v lavicích.

 

Jak zvládáte online výuku?

I paní učitelky z mateřské školy od 1. března každý den komunikují s dětmi přes aplikaci Teams. Děti se učí všechny potřebné dovednosti, které se jim budou hodit (hlavně předškolákům) v první třídě. Společně tvoří, zpívají, cvičí, učí se básničky, počítají a povídají si. Nezapomínáme ale ani na klasickou výuku, jako je předškolní matematika, čtenářské dílny, logohrátky nebo metoda FIO, která dětem  pomáhá soustředit se a systematicky pracovat.

Online výuka je o radosti a nových výzvách. Jinak tuto dobu brát nemůžeme a nechceme. Pokud si ji nebudou učitelé i děti užívat, nemůže nám mnoho dát. Naopak když ji přijmeme jako součást vyučování, můžeme s dětmi i nadále kvalitně pracovat a společně růst. Pro náš tým to znamená velké sblížení, za poslední rok jsme prožili tolik situací, s nimiž bychom se v běžné výuce nikdy nesetkali. Máme paradoxně i mnohem častější kontakt s rodiči a více poznáváme i naše silné a slabé stránky.

Rodičům jsme ulevili snížením školného o 80 %. Věříme, že náš vstřícný přístup všem pomůže tuto náročnou dobu zvládnout a společně se setkáme, jakmile to bude možné.

Těšíme se na společné setkávání. Informace o zápisu najdete na našich webových stránkách www.skolyhlasek.cz. 19. dubna se můžeme těšit i na novou podobu stránek, kde se o nás dozvíte více

Tým Hlásku

Mateřská škola Hlásek
Rovinská 96, Hlásná Třebaň
tel.: 777 568 562
www.skolyhlasek.cz