Školka Zvoneček: Přijďte se k nám podívat

Česko-anglická Montessori školka Zvoneček je určena dětem ve věku od 2 do 6 let. Nachází se v klidném prostředí karlického lesa. Celodenní provoz školky je od 7:30 do 17:00.

Naším hlavním výchovným směrem je Montessori pedagogika. Více o Montessori metodě naleznete na našich webových stránkách.

Ve třídách jsou vždy minimálně 2–3 průvodci, z toho ve starší třídě jeden rodilý anglický mluvčí. Děti se tak setkávají s dvojjazyčným prostředím a přicházejí do přímého kontaktu s cizím jazykem již od útlého věku. K většímu prohloubení anglického jazyka zařazujeme dvakrát týdně anglický výukový program Helen Doron.

Vstup do MŠ je pro mnohé děti prvním kontaktem s novým prostředím a novou sociální zkušeností. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků. Snažíme se dětem a rodičům tuto nelehkou situaci usnadnit. Umožňujeme přítomnost rodičů v prvních dnech po nástupu do MŠ, délku pobytu dítěte prodlužujeme postupně, využíváme adaptační plán, kde je stanovena organizace docházky.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání každodenně zařazujeme předškolní přípravu, v níž používáme metody kritického myšlení, Feuer­steinovo instrumentální obohacování a podporujeme grafomotorický vývoj. V případě nutnosti máme k dispozici interního asistenta logopeda, spolupracujeme se speciálním pedagogem a s psychologem. S rodiči spolupracujeme formou workshopů, prostřednictvím pozorování dětí ve třídě, pořádáme výlety a společné aktivity pro rodiče a děti. Dvakrát do roka rodiče obdrží souhrnnou zprávu o vývoji dítěte.

Dny otevřených dveří 23. 4. a 4. 6. vždy od 9:00 do 11:00.
V případě příznivější celkové situace se po předchozí domluvě můžete přijít podívat i v jiné dny. Přijďte, těšíme se na vás!

tel.: 777 009 945
e-mail: zvonecekmontessori@gmail.com
www.montessoriskolka.cz