Mladiství a senioři dostanou vouchery na aktivity

Ilustrační foto: archiv

LITEŇ – Také v roce 2021 bude v Litni pokračovat projekt Liteňský voucher. Je určen pro mladistvé a seniory. Každý obyvatel městysu ve věku do 18 let a od 60 let věku může ročně čerpat vouchery v hodnotě 600 Kč, kterými můžete uhradit volnočasové aktivity.

Poukazy daruje obec na úhradu sportovních kroužků, vzdělávacích kursů či kulturních akcí dětem, dospívajícím a seniorům, kterým dne 31. 12. předchozího roku bylo méně než 18 anebo 60 a více let a kteří mají k 1. 1. roku následujícího trvalé bydliště v městysi Litni.

Seznam poskytovatelů je zveřejněn na webu městyse v sekci Volný čas. Jsou tu například sportovní oddíly, sokolové, kino aj.

Sami příjemci mohou sdělit spojení na jimi vybraného poskytovatele služeb, kteří v seznamu chybí a kterým by chtěli poukazy zaplatit. Obec s ním pak může uzavřít smlouvu o spolupráci.

(pan)