Město nabízí stipendia dětem z chudších rodin

Ilustrační foto: ICP

BEROUN – Finanční pomoc na volnočasové aktivity mohou stejně jako v minulých letech získat děti z nízkopříjmových rodin v Berouně. Žádosti se přijímají do konce listopadu.
Jde o pomoc na období od ledna až do prosince 2021. Žádosti zpracovává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Stipendia se poskytují ve výši 90 procent poplatku na dítě za kalendářní rok, nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, pokud je stipendium poskytováno jen na toto období.

Vše potřebné k vyřízení stipendia najdete na webových stránkách města v záložce Dotace nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Žadatel musí mít ve výchově dítě, které je žákem 1. – 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku gymnázia. Zároveň má trvalé bydliště na území města Beroun a byla mu přiznána dávka státní sociální podpory. Další podmínkou je finanční spoluúčastí na podpořené zájmové volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10 procent z celkového poplatku na dítě organizaci.

(pan)