MAP II. nabídl na dvě stě seminářů pro žáky a učitele z Berounska

Foto: archiv

BEROUNSKO – Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  ORP Beroun II. neboli MAP II., do kterého se zapojila většina mateřských a základních škol z Berounska, spěje do finále.

Během čtyřletého trvání projektu se podařilo uspořádat zdarma více než dvě stovky akcí pro pedagogy, zřizovatele, děti, žáky a jejich rodiče i pro osoby ze zapojených neziskových organizací. Vydána byla i nová publikace zaměřená na vzdělávání.

Projekt, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území Berounska, odstartoval v říjnu 2018. Od ledna 2019 se začaly konat odborné semináře, workshopy, přednášky, exkurze a besedy. Součástí byly například i oblíbené recitační soutěže, manažerské akademie pro vedoucí pracovníky aj.

Zapojené školy a školská zařízení mohly bezplatně využít konzultační a metodické pomoci k projektům takzvaných Šablon. Kvůli pandemii se v minulých dvou letech některé semináře přesunuly do on-line prostředí a zaměřeny byly mimo jiné i na distanční výuku. V rámci projektu byla vydaná publikace Regionální vlastivěda, kterou obdržely všechny zapojené školy, k dispozici je i na webových stránkách projektu. Představuje náměty na školní exkurze v okolí Berouna včetně praktických zkušeností a organizačních doporučení. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR (95 % nákladů), 5 % tvoří vlastní zdroje města Beroun.