Malíř a grafik Jan Maget vystavuje ve Všenorech

Jan Maget Foto: Radek Havlíček

VŠENORY – Až do konce ledna 2024 je ve všenorském Kulturním domě k vidění dílo slavného malíře, ilustrátora, grafika a sochaře Jana Mageta. Výstava se nazývá Ilustrace, známky, portréty.

Jan Maget se narodil 3. ledna 1943 ve Vyhních na Slovensku. Absolvoval střední výtvarnou školu v Praze na Hollarově náměstí a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, specializaci výtvarná výchova – vychovatelství.

Zprvu spolupracoval s architektem na realizacích výstav, na kostýmech pro divadlo a na plakátech. Pro Pedagogické nakladatelství a Artii ilustroval encyklopedie a klíce k určování rostlin a několik učebnic přírodopisu. Obrázky přírodopisu pro základní školu provázely děti sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let. Svými ilustracemi doprovodil řadu beletrií nakladatelství Čs. spisovatel, Mladou frontu, Odeon, Svobodu a další.

Foto: Radek Havlíček

Pro nakladatelství Albatros v edici České dějiny ilustroval díly Baroko v Českých zemích a České země v době obrozenectví. Pro nakladatelství Scientia ilustroval Atlas biologie člověka, Genetiku, Biologii buněk a plakáty Člověk a jeho orgány, pro nakladatelství Knižní klub encyklopedii Jezdíme, plujeme, létáme. V roce 2017 spoluilustroval Stromy a keře autora Václava Větvičky. Svými kresbami doprovodil mimo jiné knihy Obrazy z novějších českých dějin, Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin, Praha známá i neznámá, Evropské stropy, Není římského lidu od Jarmily Loukotkové, Třicet let na zlatém severu autora Jana Eskymo Welzla, učebnice přírodopisu pro základní školy a mnoho dalších

V roce 1980 obdržel Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější knihy za Přírodopis pro 5. ročník základní školy, v roce 1987 Čestné uznání za Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin, v roce 1989 Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější knihy za ilustrace ke slovenskému titulu Příroda okolo nás. V roce 2003 získal cenu Nejkrásnější česká kniha roku v kategorii učebnic za Atlas biologie člověka.

Foto: Radek Havlíček

Když došlo k útlumu zájmu nakladatelských domů o původní českou ilustraci, objevila naštěstí Magetův talent Česká pošta. Sérii známkových aršíků věnovaných stému výročí české státnosti by stěží někdo obsáhl s takovou komplexností.

V současné době si ve Všenorech pohrává s portréty v pálené hlíně. Ve Všenorech žije od roku 1978. Jeho manželkou je akademická malířka Eva Hašková. Roku 2018 vyšla v nakladatelství X2015 monografie Eva Hašková, Jan Maget, která je mimo jiné k vidění ve všenorské knihovně.

Na vernisáži Foto: Radek Havlíček