Majitelka nakladatelství pohovoří o spisovatelce Vaňkové

Foto: Blesk - Karel Kopáč

LETY – O řevnické spisovatelce Ludmile Vaňkové, která počátkem roku zemřela ve věku úctyhodných 94 let, budou na besedě v rámci Letovské akademie vyprávět její nejbližší spolupracovníci. Březnové beseda, která připomene život a dílo oblíbené spisovatelky Ludmily Vaňkové, se uskuteční ve čtvrtek 31. března od 17 hodin v jídelně nové ZŠ v Letech.

Hosty vzpomínkové akce se čtením z jejích románů bude paní Veronika Baštová, majitelka nakladatelství Šulc a Švarc, jež vydalo převážnou část jejích knih, a redaktor Jiří Korejčík, který s ní na knihách úzce spolupracoval.

(pan)