Liteň usiluje o členství v regionu Dolní Berounka

Foto: Vladimír Kačer

LITEŇ – Svazek obcí Region Dolní Berounka se možná rozšíří. Koncem ledna podal žádost o členství v tomto spolku městys Liteň. Dosud jsou členy regionu obce Černošice, Dobřichovice, Všenory, Lety, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín a Karlík.

„Členství Litně v tomto svazku považujeme za žádoucí a přínosné pro budoucí rozvoj městyse. Obce spolu koordinují rozvoj například v oblasti technického zázemí (infrastruktury), investic, pracovních míst, turistiky a cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, podpory společenského, kulturního a sportovního života,“ uvádí zástupci městyse na obecním webu. Svazek byl založen 15. října 1999 v Dobřichovicích.