Lety se snaží doplatit dluhy

Lety se snaží doplatit dluhyObec měla před rokem velké dluhy, z velké části po splatnosti, loňský rok se proto nesl ve znamení úspor.

U všech závazků obce Lety došlo k výraznému pokroku. Zcela se podařila splatit půjčka od firmy Aquaconsult, s.r.o. ve výši 380 tis. Kč plus úroky, které ale byly obci z velké části odpuštěny. S firmou Aquaconsult, s.r.o. byl dále uzavřen splátkový kalendář ohledně starých nesplacených faktur.

Obec uzavřela dohodu s časovým harmonogramem se sousedními Dobřichovicemi, týkající se splácení dluhu ve výši 1,8 mil. Kč z období plynofikace. Firmě Risl, s.r.o. začala obec platit dle splátkového kalendáře.

Obec snížila náklady na telekomunikační služby přibližně o 50% (ze 140 tisíc na necelých 70) a zrušila některé zbytné výdaje.Kvůli březnové katastrofě v japonské Fukušimě, která vystřelila ceny elektřiny opět vzhůru, se nepodařilo ušetřit za elektrickou energii, ale aspoň se náklady nezvýšily.

Podařilo se i snížit náklady na projekt kruhového objezdu na křižovatce silnic 115 a 116. Obec také zrušila čtvrtmilionový sponzorský dar firmě AVE na vybudování ohrazení sběrných míst na tříděný odpad.

zkráceno z Informačního zpravodaje Letovák