Letovští zastupitelé plánují koupi hasičského auta

Foto: KÚSK

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lety se uskuteční ve středu 9. srpna od 19 hodin. Koná se tradičně v obecním sále U Kafků.

Na programu je projednání smluv o zřízení věcných břemen, koupě hasičského auta, oprava povrchu v ulici Na Skalkách či dodatek ke smlouvě ohledně výstavby vodovodu a kanalizace a položení nového povrchu v ulici Nad Lesíkem.

(pan)