Letovské pěšinky mají znovu ožít

lety obecni uradS potěšením jsem zaznamenal snahu letovského zastupitelstva vedoucí k „znovuotevření“ pěšinky spojující ulice Nad Lesíkem a Nad Slunečnou.

Tuto skutečnost vnímám jako nesmírně důležitý krok vedoucí ke zlepšení infrastruktury obce zohledňující potřeby nás všech, kteří se po ní nepohybujeme pouze v autech, ale také – a častěji – pěšky.
Obnovení zmiňované pěšinky rozšiřuje možnost bezpečného pěšího pohybu v části obce, kde nejsou chodníky, zvyšuje dostupnost klíčových komunikací spojujících tuto část obce s Řevnicemi a v neposlední řadě nás v doslovném i metaforickém významu přibližuje k našim sousedům a přátelům.

Byť to nemusí být na první pohled zcela zřejmé, na základě vlastní zkušenosti i s odkazem na hovory vedené o těchto věcech mezi sousedy vím, že mizení původních pěšinek vede k praktickému omezení sousedských kontaktů. Tedy té těžko uchopitelné entity, která je jádrem každého funkčního obecního společenství. Proto mám z vaší snahy takovou radost.
Byla by však škoda, kdyby vaše rozhodnutí ve věci nového zprovoznění pěšinky Nad Lesíkem – Nad Slunečnou bylo omezeno pouze na tuto jednotlivou cestu. Možná již řadu obdobných pěšinek nelze obnovit (mezi ulicemi Nad Lesíkem a K Rovinám?), stále je zde množství cest, které jsou hodně využívány, ale jsou zanedbané a pohyb po nich je při špatném počasí velmi obtížný.

Rád bych tedy, abyste v dohledné budoucnosti věnovali stejnou pozornost a péči následujícím, pro pěší důležitým cestám: Nad Lesíkem – Řevnická (tzv. Kozí stezka), která je obtížně schůdná i za sucha a v jejíž horní části by bylo žádoucí vybudovat k překonání výškových nerovností několik schodů, Nad Lesíkem – K Lesíku, kterou lze v její horní části jen s obtížemi projet s dětským kočárkem, a Na Skalkách – Na Výsluní, jež je v horní části poničena. Za toto úsilí vám předem děkuji.
Jakub Grygar