Letovák bude vycházet v DOBNET Zpravodaji

DZ_12_2012.inddRozhovor se starostkou obce Lety Barborou Tesařovou.

Lety budou první obcí, která spojí vydávání svého informačního listu s DOBNET zpravodajem.

Od počátku nového roku se letovské zastupitelstvo rozhodlo vydávat na stránkách DOBNET zpravodaje pravidelné informace o dění v obci. Co vás k tomuto rozhodnutí přimělo?

V první řadě to byl fakt, že náš Letovák, obecní zpravodaj, který se doposud dařilo vydávat třikrát čtyřikrát ročně, fungoval a zatím funguje spíše jako almanach shrnující události v obci za poslední období. Velmi málo prostoru pak zůstávalo na zprávy o akcích budoucích.

Dalším důvodem je ekonomická a časová náročnost vydávání a následného rozšiřování výtisku Letováku. V současné době je v prodeji za 10 Kč kromě samotné úřadovny OÚ Lety také v prodejně Billa, v Hobby marketu a na čerpací stanici Martin Oil v Letech. Pokud je něco zpoplatněno a zároveň zdarma na internetových stránkách obce, pak si mnozí občané výtisk ani nepořizují. Ekonomická návratnost za prodej Letováku tak je a byla mizivá.

Po zvážení těchto okolností se samozřejmě vynořila otázka ohledně efektivity snažení vydávat Letovák v podobě, v jaké vycházel doposud.

Ale úplně hlavním důvodem pro změnu jeho formátu je nespokojenost našich občanů s informovaností o dění v obci samotné.

Myslíte, že pocit „stálé nespokojenosti občanů ohledně informovanosti o práci obecního úřadu“ tímto rozhodnutím zmírníte?

Chtěla bych dát na tuto otázku pozitivní odpověď, ale i těch pár měsíců práce na radnici mě z takové naivity vyléčilo. Nicméně bych chtěla konstatovat, že nápadů na změnu v podávání informací občanům padlo na poradách zastupitelstva dost. Doufám jen, že ty vybrané budou pro naše obyvatele dostatečně zajímavé a zajistí jim lepší informovanost o dění v obci.

Nicméně informačních kanálů, kde nastane v novém roce změna, je více. Od ledna by měly dostat novou podobu obecní webové stránky. Snažíme se spolupracovat s místními občasníky typu Naše noviny, Náš region, 5 + 2 a dalšími. A teď nově i s DOBNET zpravodajem. Velmi zajímavě vypadá také projekt regionální televize, o němž vím zatím jen velmi málo, ale i tak se na něj těším.

Jak si Letovák ve spolupráci s DOBNET zpravodajem představujete?

Pro začátek bude mít naše obec ve zpravodaji rezervovanou jednu stranu měsíčně pro své informace. Budou to buď celé zprávy, nebo upoutávky na důležitá sdělení, která se naši občané detailně dočtou na webu obce. Chceme část strany věnovat také pozvánkám na kulturní a sportovní akce v Letech. A třeba časem zjistíme, že jedna strana je málo, pak můžeme jednat o rozšíření naší participace v DOBNET zpravodaji. Od této spolupráce si slibujeme asi následující:

1. Měsíční periodicitu podávání informací o práci zastupitelstva obce, kulturních a sportovních programech připravovaných akčními místními občanskými sdruženími, Leťánkem, fotbalovým klubem, Sokolem a dalšími.

2. Rozšiřování informací o dění v obci na kvalitním médiu, pravidelně začátkem měsíce a pro občany zdarma.

3. Spolupráci se špičkovým grafikem a důslednou korektorkou zpravodaje, kteří jsou zárukou profesionální kvality.

Měsíční vydávání Letováku bude vyžadovat pravidelné zásobování redakce DOBNET zpravodaje zprávami z obce. Budete jich mít dostatek?

Právě o tom nepochybuji. Obecní zastupitelstvo se zabývá velmi širokou problematikou, která se týká života obce. Takže s trochou nadsázky mohu tvrdit, že je stále o čem psát. Otázkou zůstává, KDO bude psát. Určitě v tom nechci zůstat sama. A proto bych chtěla využít tohoto prostoru a vyzvat Letovské, mezi nimiž je spousta psavců, organizátorů, sportovně a jinak společensky aktivních lidí (vím to určitě, protože za tu krátkou dobu, co po volbách začalo pracovat nové zastupitelstvo, jsem si přečetla sto a jeden dopis, petici, přání nebo stížnost a jiná literární díla a dílka), kteří dostanou prostor na letovské straně DOBNET zpravodaje. Příspěvky lze zasílat na adresu redakce@dobnet.cz nebo na ou@obeclety.cz. Uzávěrka bude vždy k 15. dni v měsíci.

Už víte, o čem budete informovat letovské obyvatele v lednu?

Určitě máme jasno o kulturních i sportovních akcích na příští rok – přineseme termíny masopustu, pohádkového lesa, májů, Letovského chmelení i martinského posvícení, závodů na kolech a dalších.

V příštím roce budou letovští fotbalisté slavit 80 let od svého založení. Už teď probíhají setkání ohledně příprav těchto oslav, které spojíme právě s organizací májů a také s pozváním zástupců naší partnerské obce, německého Ailertchenu, k nám do Letů. I tato informace se v lednu bude moci zveřejnit, protože už budeme znát scénář oslav i májů. Pokud se dívám na práci celého zastupitelstva, pak v lednu budou podepsány smlouvy o převodu pozemků pod komunikacemi na obec nejen v ulici Na Skalkách, ale i Pod Viničkou, které se obec bude snažit z dotačních prostředků zrekonstruovat. Budeme mít podepsané smlouvy o školské spádovosti i další informace a zajímavosti, jež na stránky Letováku jako informačního měsíčníku patří.

Děkuji za rozhovor.

Jaroslav Mareš