Školy Jednoho Stromu: Letos nás prověřil covid i válka

Konec školního roku bývá spojen s bilancováním. Na chvíli se zastavit a udělat si seznam všeho, co se událo, fungovalo a co už méně. I my jsme se ohlédli, bilancovali, abychom se mohli nadechnout k novým plánům.

Ve školách Jednoho stromu byl školní rok 2021/2022 spojen, stejně jako jinde, se dvěma hlavními událostmi. Sotva jsme ve svých počítačích uzavřeli složku „Covid“, otevřeli jsme novou s názvem „Ukrajina“. Bylo toho hodně, čemu jsme museli čelit.

Ve vrcholící covidové době občas nebyl skoro nikdo, kdo by učil. Přesto jsme to nakonec vždycky nějak zvládli. Na jaře jsme se radovali, že od konce října máme poprvé všechny děti pohromadě ve třídách.

Když přišla válka na Ukrajině, byli jsme schopni rychle otevřít adaptační skupinu pro děti od 6 do 9 let. Do školky jsme přijali čtyři ukrajinské děti, zaměstnali dvě maminky z Ukrajiny, aby si přivydělaly, pomáhali jsme s ubytováním rodin, sháněli vybavení, organizovali společná setkání, jejichž cílem bylo především síťování rodin. Musíme s velkým poděkováním zdůraznit, že se vše konalo s nemalou finanční a věcnou pomocí rodin, které Jeden strom tvoří. Navzdory těžké době jsme se snažili udržet běžnou laťku provozu co nejvýše, často za cenu značného vyčerpání. Dokázali jsme být spolu tady a teď ve stále dobré náladě a s chutí „dát to!“. Děkujeme všem, kteří ve školách Jednoho stromu pracují.

Psát o tom, že jsme s dětmi vyjeli na adaptační pobyty, lyžařské výcviky, zahraniční studijní pobyt, školy v přírodě, cyklopuťák a na vodu, že jsme organizovali slavnosti pro rodiče a děti, přednášky a workshopy na témata rozvoje komunikačních dovedností, agrese, rytmu a spánku dětí, práce s adoptovanými dětmi, kurz první pomoci, jedlé rostliny…, snad už nemá ani cenu. Zdá se to tak dávno. Přesto níže jednu cestu popisujeme. A nyní hlavně vzhlížíme k prázdninám, abychom nabrali sílu, a tvoříme plány na školní rok 2022/2023.

Studijní pobyt v Berlíně
Historie nás baví, a tak jsme společně s dětmi z druhého stupně Komunitní školy Jeden strom vyrazili ve dnech 11. až 13. května na studijní pobyt do Berlína. Téma starověku, jemuž se v letošním školním roce věnují hlavně šesťáci, totiž není ve sbírkách českých muzeí a galerií zastoupeno tak, jak bychom si představovali. Muzejní ostrov v Berlíně nabízí v tomto ohledu daleko větší možnosti, a tak se nám během dvoudenního studia staly domovem Pergamon a Neues museum, kde se mimo jiné nacházejí archeologické nálezy z Mezopotámie, Babylonie, starověkého Egypta, Řecka a Říma. Ty nás zajímaly nejvíce. Měli jsme štěstí, že v daném termínu začínala v jednom z muzeí i výstava o Heinrichu Schliemannovi, objeviteli Tróje a Mykén. Vidět na vlastní oči Priamův poklad byla třešnička na dortu. V Berlíně nás nezajímal jen starověk, ale i památky z doby daleko mladší. Projít se kolem berlínské zdi a navštívit její muzeum, abychom si mohli povídat o touze po svobodě nebo totalitních režimech, jsme si nemohli nechat ujít. A kam pojedeme příště? V nejbližších dnech třeba na cyklopuťák do jižních Čech.

Mgr. Alena Laláková, ředitelka škol Jednoho stromu
www.jedenstrom.cz