Královský průvod opět na přelomu května a června

foto: kralovskypruvod.eu
foto: kralovskypruvod.eu

Tak jako v letech minulých vydá se Císař římský a Král český Karel IV. Na cestu z Prahy na Karlštejn, aby zde, v kapli Svatého Kříže,  uložil říšské korunovační klenoty.

Na rozdíl od let minulých průvod pořádá město Dobřichovice ve spolupráci se skupinou historického šermu Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností. Další změnou pak bude, že cesta Císaře z Prahy až do Radotína bude probíhat v tajnosti. Zde se pak v sobotu 31.května 2014,  po poledni, připojí k Císaři jeho garda ve vší slávě, a i vy můžete Císaře doprovodit na jeho cestě s korunovačními klenoty z Radotína přes Černošice, Mokropsy až do Dobřichovic.

Druhý den, tedy první červnovou neděli, pak můžete doprovodit Císaře Karla IV. na jeho cestě z Dobřichovic,odkud průvod vyrazí po 10. hodině,  přes Lety, Řevnice,  Zadní i Hlásnou Třebaň  na Hrad  Karlštejn, kde budou korunovační klenoty uloženy.

Podrobný program včetně doprovodných akcí najdete zde.