Krajská soutěž v třídění odpadů mění kritéria

Foto: Petra Stehlíková

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Také letos budou mezi sebou středočeské obce soutěžit o to, která třídí nejlépe. Připravovaný 17. ročník soutěže ale proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích.

Nadále zůstávají čtyři velikostní kategorie, změní se ale rozpětí. V první kategorii tak změří své schopnosti obce do 299 obyvatel (dříve do 499), ve druhé kategorii budou obce, které mají 300 až 999 obyvatel (dříve 500 až 1 999), ve třetí kategorii se potkají obce od 1 000 do 2 999 obyvatel (dříve 2 000 až 10 000). V největší kategorii pak budou obce od 3 000 obyvatel (dříve od 10 000).

V soutěži dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce. To znamená, že obec, která se umístí dva roky po sobě na prvních třech příčkách, získává čestný titul „Třídič Středočeského kraje“, ale následující dva roky bude vyřazena z hodnocení.

První tři nejlepší obce v každé kategorii dostávají za vytříděný odpad finanční odměny (první místo 60 000 Kč, druhé místo 40 000 Kč a třetí místo 20 000 Kč). Do soutěže obcí My třídíme nejlépe, kterou pořádají Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, budou stejně jako v minulých letech automaticky zapojeny všechny obce, patřící do systému EKO-KOM ve Středočeském kraji.

(pan)