Kraj stavbu přehrady na Berounce nepodporuje

Středočeský kraj se důrazně distancuje od všech spekulací, které tvrdí, že plánuje či podporuje výstavbu přehrady na Berounce. Reaguje tak na petici, kterou občané z Berounska proti výstavbě přehrady protestují.

„Spekulace vznikají kolem zadané studie. Jejím cílem nebylo připravit podmínky k výstavbě přehrady, ale naopak otevřít diskusi, jak ochránit dolní tok před povodňovou vlnou a zároveň setrvat v úsilí o vyhlášení národního parku Křivoklátsko, které je naší prioritou,“ uvedl hejtman Miloš Petera.

Zmiňovanou studii zadalo Povodí Vltavy, na základě Petice dolní Berounka a požadavku Svazku obcí regionu Dolní Berounka – SORDB, kdy po povodni v roce 2013 byly vznášeny požadavky na zvýšení ochrany před povodněmi obcí na dolním toku Berounky.

„Studie upozornila na střety zájmů, které by musely být řešeny, včetně konfliktu s plánovaným národním parkem Křivoklátsko,“ uvedl Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy, s. p. „Zadání této studie předcházelo zpracování jiných studií, jejichž výsledek však byl ve vazbě na ochranu před povodněmi pouze lokální a téměř nulový. Jednalo se o revitalizační opatření a přírodě blízká opatření, retenční opatření na přítocích i technická opatření v jednotlivých obcích,“ podotkl.

Hejtman Miloš Petera plánuje během května svolat seminář, na němž budou s výsledky studie Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže za přítomnosti odborníků a pracovníků Povodí Vltavy prezentovány pozvaným starostům všech dotčených obcí.

(red)