Kraj stále přijímá žádosti na kotlíkové dotace, má ještě 20 milionů

Ilustrační foto: archiv

Ke včerejšímu 11. říjnu Krajský úřad Středočeského kraje evidoval 4 510 žádostí v celkovém objemu 482 milionů korun. Celková alokace je 502,2 milionů korun. Příjem žádostí proto dále pokračuje.

Elektronický příjem žádostí o kotlíkové dotace v programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“ byl spuštěn 4. října v 8 hodin.

Žadatele o dotaci kraj upozorňuje, že je nezbytné po elektronickém odeslání žádosti si ji vytisknout a podepsanou, včetně povinných příloh doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje na adresu Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ve lhůtě nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě. V případě, že nebude žádost v tomto termínu doručena v listinné podobě do podatelny krajského úřadu, bude tato žádost vyřazena a žadatel ztrácí nárok na získání dotace.

Žadatelé zatím doručili osobně nebo poštovními službami na úřad zhruba 500 žádostí.

Všechny potřebné informace jsou zveřejněny zde.

(red)