Kraj přispěje padesáti miliony na nový povrch silnic

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Nový povrch vozovky dostane 22 úseků na středočeských silnicích. Lépe se pojede například také v Hlásné Třebani či na Vráži.

O příspěvku na opravu rozhodli krajští radní. „Konkrétně jsme odsouhlasili, že na tyto akce vyčleníme padesát milionů korun z krajského rozpočtu, což ale neznamená, že náklady na rekonstrukci zcela uhradíme. Bude se jednat o padesátiprocentní finanční spoluúčast za padesátiprocentního přispění jednotlivých obcí, kterých se opravy povrchů vozovek týkají,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera.

Na silnicích dojde k opravám formou tzv. homogenizace vozovky, což je souvislá oprava vozovky po podélném nebo příčném uložení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod apod.), které zasahují minimálně do poloviny šířky vozovky. Silnice tak nebude opatřena jen „záplatami“, ale její povrch bude vyspraven v delším souvislém úseku.

Při pokládce inženýrských sítí je obcím Krajskou správou a údržbou silnic uložena povinnost uvést příslušnou část vozovky do původního stavu provedením homogenizace. Kvůli úsporám nákladů ovšem obce obvykle opraví pouze rozkopanou část silnice, druhá polovina zůstane v původním stavu. V místě porušení konstrukce ovšem hrozí riziko degradace vozovky, celá silnice má pak nejednotný povrch, protože ten starý, nevyměněný je často značně poškozen a na hranici životnosti.

Mezi obcemi, které se do akce zapojí, jsou z berounského okresu také Hlásná Třebaň, Vráž, Nový Jáchymov nebo Falbabka.

(red)