Kraj plánuje novou spojku z Poberouní do Prahy, musí ale dopracovat dokumentaci

Ilustrační foto: ICP

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeští zastupitelé mají v plánu postavit novou dopravní spojku z Hlásné Třebaně směrem k pražskému okruhu u Jinočan. Nyní ale musí řešit problém, neboť jim Krajský úřad Středočeského kraje vrátil k dopracování dokumentaci v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA).

Podle úřadu je dokumentace EIA k záměru „II/116 Jinočany – Hlásná Třebaň, přeložka silnice“ nedostatečná a nezodpovídá některé důležité otázky, například chybí model dopravní zátěže na jiných komunikacích v jednotlivých etapách stavby, nebyl posouzen vliv přeložky na vodní zdroj v obci Chýnice nebo je nedostatečně popsán osud opuštěných částí silnice

 „Jsme si vědomi, že z hlediska prioritizace staveb a velikosti samotné přeložky komunikace II/116 jde o jednu z nejvýznamnějších staveb ve Středočeském kraji. My i naše Krajská správa a údržba silnic intenzivně pracujeme na tom, aby nedošlo k prodlení. Je třeba si však uvědomit, že stanovený termín je pouze orientační. Jedná se totiž o novostavbu a je možné, že příprava celé akce bude trvat mnohem déle. Očekáváme, že bude náročné majetkoprávní vypořádání (stovky pozemků), dále bude nutné zajistit financování. Předpokládáme, že vybudování přeložky vyjde na zhruba 1,9 miliardy Kč. Na akci byla zpracována technicko – ekonomická studie, nyní běží proces EIA, další fáze projekční přípravy budou soutěženy po dokončení a výsledku procesu EIA. Doplnění bude podáno v co nejbližším termínu,“ sdělil pro web zdopravy.cz mluvčí Středočeského kraje Josef Holek.

O jakou stavbu se jedná? Šestnáctikilometrová spojka by začínala mezi Hlásnou Třebaní a Dobřichovicemi a na pražský okruh by se napojila v mimoúrovňové křižovatce s Poncarovou ulicí (Exit 21) u Jinočan. Tím by se odlehčilo dnešnímu krajskému tahu, který vede do Prahy údolím Berounky, mimo jiné přes Dobřichovice a Černošice. Trasa v některých úsecích využije vedení stávajících silnic III. třídy, které budou upraveny. Jiné budou naopak opuštěny. Orientačním termínem stavby je zatím rok 2030, stavba má zahrnout například 12 nových křižovatek, osm mostních objektů a tři ekodukty.

Zdroj: www.zdopravy.cz