Kraj hledá vhodná místa na záchytná parkoviště

Ilustrační foto: archiv

Počet obyvatel Středočeského kraje dojíždějících do Prahy stále narůstá. Kraj proto hledá vhodné lokality pro výstavbu záchytných P+R parkovišť. V jednání jsou i Řevnice a Dobřichovice.

Do konce srpna letošního roku krajský Odbor dopravy, který koordinuje projektové záměry jednotlivých měst a obcí, prověřil 107 míst, kde by bylo možné zřídit záchytné parkoviště. Samotná města a obce mají zájem o vybudování parkovišť P+R v 77 lokalitách.

„Celkem by takto mohlo vzniknout zhruba 7,5 tisíce parkovacích míst. Téměř připravených už je 16 projektů, z toho deset jich je v Pražské metropolitní oblasti, tedy v těsné blízkosti Prahy,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala, že nejdřív by se mohlo stavět například v Úvalech, Říčanech, Roztokách u Prahy, Benešově nebo v Pečkách, Příbrami, Rakovníku a Hořovicích.

V období let 2014–2020 jsou cíleny přímo na výstavbu záchytných parkovišť dotační program IROP a jeho dotačního nástroj ITI, neboli Integrované územní investice, které se týkají Pražské metropolitní oblasti. Pro část této oblasti ve Středočeském kraji je alokována 750milionová dotace a žadatelé mají možnost získat až 90 % nákladů na stavbu. V současné době jsou v rámci ITI přihlášeny tři projekty (v Sázavě, Řevnicích, Novém Kníně), které obsahují výstavbu záchytných parkovišť a v rámci IROP se jedná o další dvě lokality (v Dobřichovicích a Příbrami). Města a obce se mohou v další výzvě ITI hlásit do 25. září 2017.

Některé obce by od Středočeského kraje uvítaly finanční pomoc s přípravou a realizací projektu. Jde zejména o menší obce, které ve svém rozpočtu nemají dostatek peněz na spolufinancování projektů.