Kraj dnes spustil portál informující o bezpečnosti

portal_krizeOd prvního prosince běží nový Portál krizového řízení Středočeského kraje. Ve veřejné části se obyvatelé dozví o bezpečnostní situaci či ohrožení, v neveřejné pak informace sdílí obce, orgány krizového řízení a záchranáři.

„Tento server rozjíždíme dnes 1. prosince. Zajistí službu jakéhosi centrálního informačního bodu kraje v oblasti krizového řízení pro veřejnost. Současně budou díky němu mezi sebou sdílet informace a data obce, orgány krizového řízení a složky IZS kraje, aby mohly plánovat přípravu kraje na řešení mimořádných událostí, jako jsou například povodně nebo sucha či závažné havárie průmyslových objektů skladujících nebezpečné látky apod. Jak všichni víme, povodně náš kraj v minulých letech značně potrápily a letos jsme zase bojovali s enormním suchem,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera.

Webová adresa nového portálu je pkr.kr-stredocesky.cz.

Portál vznikl v rámci projektu „Krajské služby eGovernmentu Středočeského kraje“, financovaného z Integrovaného operačního programu. Skládá se z veřejné sekce, která je přístupná pro každého uživatele internetu, kde budou poskytovány aktuální informace o ohrožení, bezpečnostní situaci, vyhlášených krizových stavech a souvisejících nařízeních. Neveřejná sekce je pak určena pro obce, orgány krizového řízení a složky IZS. Využívá se zde vzájemné komunikace již existujících a provozovaných informačních systémů a databází pro lepší plánování a rozhodování při zajišťování připravenosti kraje na řešení krizových situací.

Portál bude postupně aktualizován a rozšiřován podle zkušeností z praktického provozu a na základě požadavků a námětů ze stran uživatelů.

(red)