Kotlíková dotace je pro Středočechy vyčerpána

Ilustrační foto: KÚSK
Ilustrační foto: KÚSK

Středočeský kraj ukončil ve středu 29. června přijímání žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Částka ve výši 501,7 milionu korun určená na dílčí projekty fyzických osob je totiž vyčerpána.

„O kotlíkové dotace byl obrovský zájem. Celkem jsme přijali přibližně 4,5 tisíce žádostí. Jsem rád, že Středočeši tuto šanci, jak zlepšit stav ovzduší v regionu, bezezbytku využili,“ prohlásil hejtman Miloš Petera.

V současné době pokračuje zpracování žádostí. Žadatelům bude po uzavření smlouvy a dodání zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla poskytnuta na účet zálohová platba ve výši 40 000 korun. „Zbytek peněz bude žadateli vyplacen, až dodá veškeré podklady – fotky odstraněného kotle, potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol o uvedení kotle do trvalého provozu atd. Na realizaci mají sedm měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Smlouvu se budeme snažit připravit žadateli co nejdříve po podání žádosti,“ upřesnil hejtman.

Středočeši mohli o dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, jak zní oficiální název, žádat od 15. ledna. Žádosti bylo možné podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nebo také poštou. Výzvu ve Středočeském kraji na období 2015–2018 vyhlásil středočeský hejtman společně s náměstkem pro oblast životního prostředí Markem Semerádem (ČSSD) a náměstkem pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Janem Křížem.

(red)