Knihovna v Letech se představuje

Knihovna v Letech se představujeVydejme se na návštěvu do knihoven v našem okolí.

Jsou různě velké, spolupracují s mnoha spolky i odbornými institucemi, připravují zajímavý program pro děti i dospělé, ale hlavně: jsou pro nás – čtenáře.

Knihovna v Letech

Knihovna v Letech vznikla v roce 1941. Po několika stěhováních se usídlila v rekonstruované budově staré hasičské zbrojnice na návsi v Letech.

Současnou knihovnicí je paní Petra Flasarová, oblíbená a známá mezi dětmi, které se nebojí i samy přijít do knihovny a půjčit si knížku. S Petrou jsme povídaly také o tom, jak se knihy evidují, o fungování meziknihovní výpůjční služby, jak knihovna spolupracuje s Rodinným centrem Leťánek a co nového se zde připravuje.

„Naše knihovna patří pod regionální Knihovnu Jana Drdy v Příbrami, která spolupracuje asi s 35 místními knihovnami včetně knihoven v okolí,“ začíná své vyprávění Petra stejným hlasem, jako když vypráví dětem pohádku. Pomalým, klidným, jasným.

„Příbramská knihovna vede také centrální evidenci v knihovnickém programu Clávius. Každou knihu, kterou koupím, zavedu pod čárovým kódem a pod evidenčním číslem do přírůstkového seznamu v systému Clávius.

Pokud přijde čtenář a tuto knihu si chce půjčit, čtečkou sejmu kód a přiřadím ho k jeho elektronické kartě. Ale…“ 

Petra se krátce odmlčí a pak se usměje: „Mám mezi čtenářkami takové, kteří potřebují vidět takovou tu klasickou kartičku, která se vkládá do knížek a jež má být nahrazena právě čárovými kódy. A na té kartičce je pro ně důležitý seznam sousedek, které už tu „jejich“ knížku také četly. Takže jsem se rozhodla, abych vyhověla jejich zvyku, vést vedle elektronické evidence ještě evidenci kartičkovou. A protože se kartičky pomalu přestávají tisknout, vyrábím si je.“

Jak funguje meziknihovní výpůjční služba?

Meziknihovní služby jsou podle knihovního zákona souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou–li o ně požádány. Asi třikrát do roka mi přivezou z Příbrami přepravku 50 knížek namíchaných z nejnovější beletrie, dětské literatury, odborné literatury… Moji čtenáři se tak seznamují s knihami autorů, které pak podle jejich zájmu mohu do místní knihovny pořídit.

Jaké knihy nabízí letovská knihovna?

Momentálně nabízí knižní fond naší knihovny kolem 4100 knih, přičemž asi desetina jsou knihy pro děti a mládež. Dále u nás najdete současnou světovou i českou beletrii, literaturu faktu, psychologii, romány.

Co všechno se v letovské knihovně děje?

Knihovna pořádá akce sama, ale také spolupracuje s mateřskou školou a s Rodinným centrem Leťánek. Děti navštěvují knihovnu jednou za měsíc v pátek. Chodí besedovat na téma, o kterém si vyprávějí ve školce. Hledáme si různé příběhy a seznamujeme se s autory knížek.

Leťánek v podkroví knihovny organizuje jazykové kurzy pro děti i dospělé a také hudební kroužek pro děti.

Provozní doba:

Úterý 10:00 – 13:00

17:00 – 19:00

Čtvrtek 10:00 – 16:00

Pátek 10:00 – 13:00

Noční čtení v letovské knihovně

V noci z pátku na sobotu 9. – 10. března nebude letovská knihovna prázdná. Bude patřit dětem. Proběhne zde totiž noční čtení. Na děti předškolního věku a malé školáky do 9 let čeká štafeta čtení z pohádkových knížek Betty MacDonaldové Paní Láry Fáry. Předčítat budou rodiče i malí čtenáři, kterým se bude chtít.

Od pátku 9. března se scházíme v 18 hodin přímo v knihovně. S sebou si přineste jen karimatku, nějaký polštářek a spacák. Moc se těšíme! Knihovnice Petra Flasarová