Každý recyklovaný elektrospotřebič uleví prostředí

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Dle společnosti ASEKOL obyvatelé středních Čech loni vytřídili přes 48 tisíc televizních přijímačů, 18 tisíc monitorů a téměř 950 tisíc drobných spotřebičů. A výrazně tak ulevili životnímu prostředí.

Uspořili tím přes 33 000 MWh elektřiny, 1,8 milionu litrů ropy, 140 metrů krychlových vody a přes tunu primárních surovin.

„Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrospotřebičů má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace stovky běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří energii potřebnou pro chod notebooku po dobu skoro pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Marek Semerád.

Středočeši sběrem elektroodpadu výrazně ulevili životnímu prostředí snížením emisí skleníkových plynů o skoro sedm tun oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o zhruba 28 000 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Údaje vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s krajem spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení již několik let a zajišťuje celostátní systém sběru elektrozařízení včetně dopravy, recyklace a financování celého systému.

(red)