Karlík a Skuhrov a jejich péče o seniory

DZ_10_2012.inddPřinášíme Vám závěrečnou část přehledu služeb péče o seniory v našem regionu.

Karlík

„V Karlíku není žádné občanské sdružení, spolek nebo podobná organizace vyloženě zaměřená na seniory. Z pozice obecního úřadu se snažíme na ně nezapomínat. Při životních jubileích od 80 let výše vedení obce navštíví oslavence s gratulací a malým věcným darem, většinou potravinového charakteru, ženy dostanou i květiny,“ uvádí starostka Karlíka Marie Sommerová.

V kulturní oblasti pravidelně pořádají nejen pro seniory přednášky botanického a cestopisného charakteru nebo koncerty vážné hudby v karlickém kostele. Starší občané rádi chodí na předvánoční rozsvěcení vánočního stromu a účastní se všech místních společenských akcí, jako byl křest další knížky pro děti od karlického spisovatele nebo tradiční pálení „čarodějnic“.

„V přednáškách a setkáních v naší knihovně chceme postupně pokračovat. Je u nás dost občanů se zajímavými činnostmi, a byli bychom rádi, kdyby o nich povyprávěli i ostatním.

Také bychom přivítali, kdyby si naše ženy, které tak rády zpívají, nacvičily vánoční koledy k rozsvěcení vánočního stromu, “ řekla starostka a dodala: „V sociální oblasti jsme zajistili pro několik občanů, kteří projevili zájem, dovoz obědů a v letošním roce mají úlevu od placení místních poplatků za odpady a psy ti, kteří mají důchod jako jediný příjem.“

Skuhrov

Počínaje padesátými narozeninami a pak vždy po pěti letech docházejí členky Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) obce Skuhrov poblahopřát oslavencům až domů, donesou jim kytici, přání a knihu o Berounsku. V den narozenin se také hraje v místním rozhlase na přání jubilanta.

Podle Ing. Kamily Kaasové proběhla o prázdninách beseda s Policií ČR zaměřená hlavně na seniory, na téma zabezpečení obydlí a majetku a také na rady, jak se bránit různým podvodníkům a jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pro každého účastníka byla připravena reflexní taška s informačními brožurkami. Senioři v obci využívají také služeb místní knihovny. Na příští rok obec připravuje setkání rodáků při příležitosti 300. výročí morové události v Hodyni. Během roku se konají různé společenské akce, především v režii dvou místních hasičských sborů, a také myslivecký ples či poslední leč, pořádané Honebním společenstvem v Hatích.

Tomáš Hromádka