Kanalizace U Dubu hotova

Kanalizace U Dubu hotovaJiž v roce 1951 při jednom shromáždění občanů čtvrti „U Dubu“, tehdy patřící do Zadní Třebaně, bylo zástupci Řevnic slíbeno vybudování vodovodu a kanalizace této čtvrti, připojí-li se k Řevnicím.

Občané však byli nadále proti připojení, které se později uskutečnilo cestou úředního rozhodnutí. A léta plynula. Asi před šesti lety byl splněn za nehorázných podmínek slib připojení vodovodu. Letos zcela nečekaně byla zahájena i dokončena kanalizace. Nejprve hlavní tahy a potom jednotlivé přípojky. Práce probíhala vždy po dohodě s majiteli domů s vyloučením běžných překážek a neshod a přesto velmi rychle a kvalitně.

Řízení prací stavitelem panem Honischem (Stavitelství Řehoř) i práce prováděcí skupiny byly příkladné. Stejně tak tomu bylo v září při konečné úpravě ulic. Zemní práce proběhly rychle a s maximálním ohledem na obyvatele. Po několikadenní přestávce se konečné úpravy chopila jiná firma. Položila živičný koberec nad pásem, kde je uložena kanalizace. Zbývající prostor po obou stranách pak doplnila materiálem získaným z frézování či likvidace živičných vozovek.

Nápad sice dobrý, ale jeho realizace by si žádala větší péči.. Po dvou vydatných deštích zůstal povrch sice nepoškozen, ale téměř nezhutněné okraje a místa s velkými nezaválcovanými kusy vyvolávají u obyvatel obavu, že toto jinak dobré dílo zlikvidují přívalové deště, při nichž se ulice proměňuje v řeku. Nicméně zatím se radujme. Můžeme si otevřít okno, ulice je bezprašná a napohled určitě hezčí. Děkujeme všem, kteří se o to zasloužili.

František Šedivý, převzato z řevnického Ruchu.