Jsou nositelé brýlí inteligentnější?

Minulé pondělí se mě zeptal klient naší oční optiky, zda jsou lidé s vyšším IQ častěji krátkozrací, než je průměr populace. Prý to někde slyšel.

Touto problematikou se už zhruba 130 let zabývají různé vědecké instituce. Jednou z nejaktuálnějších studií je izraelský průzkum mezi více než 157 tisíci vojenskými rekruty. Výsledek: ve skupině s nejnižším IQ bylo osm procent krátkozrakých, ve skupině s nejvyšším IQ jich bylo 27,3 procenta. Jinak řečeno, v průměru jsou krátkozrací v IQ testech až o 9 bodů úspěšnější. I když mnohé studie jasně dokazují, že krátkozrací jsou inteligentnější než zbytek populace, vědci nevědí proč.

Někdo tvrdí, že inteligentní děti častěji a raději čtou, a tím si „pokazí“ oči. Je opravdu spekulativní, jestli čtení nějakým způsobem škodí zraku. Zrovna tak pochybné je opačné tvrzení, že děti se špatným zrakem si nerady chodí hrát ven a nesportují, proto se zabývají aktivitami ve své blízkosti, třeba čtením, a tím zlepšují svou inteligenci.

Asi nejlogičtější zdůvodnění nám nabízí moderní genetika. Existuje gen nebo geny, které ovlivňují vysokou inteligenci a zároveň špatné vidění? Tím se zabývají vědci studující sourozence v rodinách, kde se vyskytují vysoce inteligentní krátkozrací. S překvapivě jednoduchou teorií přišel profesor Edward Miller z univerzity v New Orleans: „Existuje korelace mezi inteligencí a velikostí mozku a taky mezi krátkozrakostí a velikostí oční bulvy. Je větší než oko ‚správnozrakých‘. Nejspíš tedy existuje gen, který řídí nadprůměrný růst oka a mozku.“ Stále je to ale hypotéza.

Hloupým během chvilky
Vědcům se podařilo prokázat, že neostré vidění nám může inteligenci i snížit, a to během několika sekund! V časopisu Ophtalmologie z roku 2004 zveřejnili Dr. Gerstmeyer a Dr. Lehrl svou studii se skupinou 45 studentů medicíny z Erlangenu. Ti museli udělat písemný test poprvé s výrazně zhoršenou ostrostí

obrazu, podruhé s lehce zhoršeným zrakem a potřetí se svým nejostřejším obrazem. U všech se prokázalo, že vědomostní výsledky byly se zhoršeným obrazem výrazně horší. Špatná ostrost obrazu nám tak omezuje duševní výkonnost, tedy pozor na zamlžené brýle, které nám aktuálně může způsobit nošení respirátorů a roušek! Zajímavé také je, že neostré vidění má negativní důsledky i na naše paměťové schopnosti.

Špatné brýle škodí naší inteligenci
Vliv špatného vidění na paměťové a mentální schopnosti jedince zdůvodňuje Institut pro výzkum mozku Maxe Plancka ve Frankfurtu nad Mohanem takto: „Až 60 procent výkonu mozku je využíváno k vidění. Když je zraková ostrost nedostatečná, trpí tím v mozku i jiné funkční areály.“

V naší optice vám proto při měření zraku věnujeme více času, než je obecně zvykem. Nejvyšší možnou přesnost vám zajistíme nejmodernějším a unikátním přístrojem DNEye® Scanner 2 od firmy Rodenstock.

V klidné atmosféře vám stanovíme správné dioptrické hodnoty. Správné a dokonale přizpůsobené brýle znamenají méně stresu pro mozek, příjemné vidění a s tím spojenou lepší výkonnost, pohodlí, sebevědomí a dobrou náladu.

Neváhejte a domluvte si váš osobní termín!

Tomáš Haberland
státně prozkoušený mistr oční optiky (Kolín nad Rýnem)

Optika Dobřichovice 
Anežky České 1125, Dobřichovice
info@optikadobrichovice.cz
tel.: 775 969 813
www.optikadobrichovice.cz