Ještě dva týdny zbývají na podání žádostí o dotace

Rok_berouskeho_medvedaPořadatelé kulturních a společenských akcí v Berouně mají ještě 14 dní na podání žádostí o dotaci od města, přesněji do konce října.

Všichni žadatelé mohou získat finanční příspěvek na akce spojené s výročím 750 let od první zmínky o Berouně, které si město v příštím roce připomene. Tuto kategorii, která byla loni zaměřena na Rok Václava Talicha a letos na Rok české hudby, doplní i dvě stálé kategorie pro celoroční a jednorázové aktivity.

Pravidla pro poskytování dotací na kulturní aktivity v Berouně si již nyní mohou zájemci stáhnout na webových stránkách města v záložce Příspěvky a dotace. Tam najdou i formuláře, které jsou rovněž v tištěné podobě k dispozici na Oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Beroun. Podmínkou zařazení do výběrového řízení je řádné vyplnění tohoto formuláře a dodání samotného projektu žadatele. Žádosti s projekty je nutno také zaslat elektronicky na kultura1@muberoun.cz.

Jaká suma se bude mezi žadatele rozdělovat, bude zřejmé až po prosincovém zasedání zastupitelstva, které bude schvalovat rozpočet na rok 2015. Nové žádosti nejprve posoudí Komise pro kulturu a kulturní dotace, která pak předá své doporučení radě města. Konečné slovo budou mít opět zastupitelé.

Připomeňme, že loni bylo rozděleno 1,6 milionu korun mezi 41 schválených projektů.

(red)