Je zapomínání v seniorském věku normální?

Ilustrační foto: ICP

Stáří je spojeno s přirozeným úbytkem mentálních schopností. Včasné rozpoznání demence tedy není vždy snadné. Senior si mnohdy nedokáže spojit své potíže s možnou nemocí nebo se za ně stydí a snaží se je zamaskovat.

Mírné kognitivní poruchy (pozn.: prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly) okolí toleruje, protože jsou vzhledem k věku přiměřené či akceptovatelné, avšak i závažnější potíže jsou nezřídka mylně považovány za projevy stáří.

Narušených kognitivních schopností si můžeme všimnout již při rozhovoru. Napoví nám nepřesnosti, logické chyby ve výpovědích, komplikované hledání slov při komunikaci, ztěžka se vybavující události a údaje. Některé schopnosti, jako je slovní zásoba nebo nabyté vědomosti, zůstávají neměnné.

Pacienta s kognitivním deficitem většinou přivádějí k lékaři potíže s pamětí a myšlením, na něž často upozorní rodina nebo přátelé. Nemoc může postupně změnit celou osobnost, přičemž primární poruchou bývá zhoršení poznávacích procesů, především inteligence a paměti. Dochází i ke změnám emočního ladění a chování.

 

Poradna pro zdravé stárnutí
Proč se ptát odborníků na demence Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro danou problematiku a rovněž lékaři různých specializací poradí všem, kteří mají podezření, zda u jejich blízkých nemůže být důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zajistí testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.