Je ideální čas podat žádost o kotlíkovou dotaci

Ilustrační foto: archiv

K pokračování v podávání žádostí o kotlíkové kotace v rámci vyhlášené třetí výzvy kotlíkových dotací vyzývá občany Středočeský kraj. Nyní je totži velká pravděpodobnost úspěšnosti.
„V tuto chvíli je stále dostatek peněz pro to, aby mohli být občané v získání peněz na výměnu tepelného zdroje úspěšní,“ říká po prvním týdnu zahájení registrací žádostí náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

Náměstek G. Kovács upřesnil, k pondělí 10. června 2019 k 7:30 hodin bylo po vytřídění duplicitních žádostí podáno celkem 4 535 v celkové hodnotě 535 665 929 korun. „Vzhledem k tomu, že celkem má Středočeský kraj díky příslibu Ministerstva životního prostředí k dispozici celkem 575,5 milionu, mohou žadatelé stále své žádosti podávat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že jim bude dotace poskytnuta,“ konstatoval náměstek. Duplicitních žádostí se sešlo poměrně značné množství.

Žádosti mohou být podávány až do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků. Musí být podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na této webové stránce.

Středočeský kraj žádá všechny žadatele, aby si tento odkaz uložili do oblíbených položek svých počítačů a k přístupu do žádosti ho výhradně využívali. Elektronická žádost je nezbytná pro registraci žádostí. V druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

(red)